HejEngagemang logo
Kontakta oss

Hemfrid utvecklar sina ledare

Hemfrid.
Ledarskapsprogram med engagemang och motivation som raster.

Bakgrund

Hemfrid är ett svenskt företag som arbetar med att förenkla människors vardag med olika tjänster i hemmet. De har hjälpt tusentals kunder att få vardagen att gå ihop. Hemfrid fortsätter att utveckla tjänster och produkter för att på bästa sätt möta de behov vi människor har kopplade till våra hem.

 

Redan 1996 startades bolaget av Monica Lindstedt när hon själv befann sig mitt i karriären, hade fyra barn och en man som också arbetade mycket. Anledningen var helt enkelt att hon upplevde situationen som ohållbar. Inte bara för hennes egen del och familj, utan även för många andra familjer i hennes närhet. Då startade hon Hemfrid.

Typ av uppdrag

Utmaning

Ledningen på Hemfrid upplevde ett högt engagemang i sin organisation samtidigt som man kände att det fanns potential i att träna sina ledare ytterligare kopplat till vad som skapar engagemang, inre motivation, välmående och hållbara prestationer.

 

Man hade även upplevt att sjukfrånvaron emellanåt var lite högre än man önskade och kände att den skulle kunna vara. En ytterligare aspekt var att man ville ha fokus på att öka sin Net Promoter Score både internt gällande medarbetarna samt för sina kunder.

Lösning

Lösningen blev att vi genomförde vårt Ledarskapsprogram med engagemang och motivation som raster samt att vi genomförde två föreläsningar tillsammans med alla medarbetare, en i uppstarten av programmet för att skapa en övergripande förståelse för programmet och en föreläsning som avslutning där vi summerade arbetet vi hade gjort samt identifierade fokusområden framåt.

 

Ledaskapsprogrammet innebar att vi tränade ledarna under en heldag och fem halvdagar där vi hade fokus på att lära oss mer om vad den mest evidensstarka arbetspsykologiforskningen (Goal Setting Theory, Self Determination Theory) säger är de viktigaste beteendena för att skapa förutsättningar för engagemang, motivation, välmående och hållbara prestationer och resultat.

 

Hela programmets upplägg var utformat utifrån Transfer of training för att skapa maximal effekthemtagning. Alla deltagare hade buddies som man träffade mellan våra halvdagar för att stötta och hjälpa varandra. Deltagarna tog sig också an en hemuppgift mellan varje tillfälle där de identifierade och arbetade med olika ledarskapsbeteenden tillsammans med sina respektive team för att få till de beteendeförändringar man önskade se i respektive arbetslag.

 

Även ledningsgruppen ingick självklart i denna träning och detta program.

Effekt/Resultat

  • Sjukfrånvaron gick ned med -18%
  • Lönsamheten gick upp med +12%
  • Omsättningen ökade med +26%
  • Arbetsgivar-NPS (Net Promoter Score) gick upp från 0 till 24
  • Kund-NPS (Net Promoter Score) gick upp från 20 till 34

Intresserad av våra erbjudanden och tjänster?

Kontakta oss