HejEngagemang logo
Kontakta oss

Ledarskapsprogram – med engagemang som drivkraft

Hela vår övertygelse baseras på att vi tror på att vi behöver ta ett steg i taget för att lyckas med att få till nya vanor och beteenden. Och de små stegen behöver vi ta om och om igen, över tid. Lång tid. Först då ökar sannolikheten att vi når våra nya mål. Därför tror vi på kontinuerlig uppmuntran, uppföljning och återkoppling. Och därför finns vi med över en längre tid i arbetet med dessa frågor.

Ikon för målgrupp

Målgrupp:

Alla ledare och chefer

Ikon för lästid

Längd på program:

12-18 månader

Ledarskapsprogram med effekt

Många organisationer behöver stöd från utbildande insatser för att kunna genomföra förändringar som skapar nya resultat. Vårt ledarskapsprogram säkerställer att den nyvunna kunskapen skall kunna implementeras i vardagen så att insatsen inte skall ses som en onödig kostnad utan som en värdeskapande investering.

 

Vi älskar forskning eftersom det finns så mycket vi kan lära oss av den. Därför är vårt programs innehåll och struktur uppbyggt under 12-18 månader enligt vad forskningen faktiskt visar ger effekt. Och vi är väldigt glada i att kontinuerligt mäta vår effekthemtagning tillsammans med våra kunder. Både för att ha koll på utvecklingen och för att kunna uppmuntra deltagarnas framsteg så de vill anstränga sig än mer. Så att det faktiskt blir en ledarutvecklingsinsats som ger er maximal effekt för era insatser.

 

Är ledarutbildning verkligen en bra grej? 

Evidensstark forskning* visar att det endast är 10% som tar till sig kunskapen i en traditionellt uppbyggd utbildning och endast 5 % som kan visa på hur de kan använda den kunskapen i praktiken. Det tycker inte vi är en ordentlig effekthemtagning. Därför har vi byggt vårt program baserat på vad transferstudier säger gällande att genomföra förändringsarbete på bästa möjliga sätt för att uppnå så hög effekthemtagning som möjligt.

 

*Joyce and Showers, 2002

 

Transfer of Training

Det vi kan se i Transfer of training/learning är att en utbildning ska ha många och korta träffar, att deltagarna har uppgifter mellan varje tillfälle, att man använder s.k. ”buddy-par” för att öka sannolikheten att nå resultat och att kontinuerligt mäta framstegen. Tillsammans behöver vi också visualisera och fira framstegen för att stärka engagemanget och motivationen för den utbildande insatsen. Vi behöver dessutom kontinuerligt sätta nya mål som löpande följs upp för att behålla momentum och full kraft i förändringen. Och viktigast av allt – se till att avsätta tid för övning och reflektion mellan träffarna tillsammans med ”buddies” i chefsgruppen samt med de olika medlemmarna i teamen.

 

En annan viktig nyckel för lärandeprocesser är att arbeta med ”70-20-10”-metoden för bästa effekthemtagning i läranderesan. Allt för att få större perspektiv i kompetens-försörjningsarbetet och skapa förutsättningar för de förändringar man vill se. Det som sker under utbildningstillfällena ska bara vara en bråkdel (10%) av det som skall hända under utbildningsperioden. Därefter ska man arbeta med kunskapsdelning för att stärka relationerna i chefsgruppen (20%) och sedan ligger tyngdpunkten på själva ”görandet” tillsammans med respektive team (70%). Så skapar du den bästa effekhemtagningen från ditt ledarskapsprogram.  Detta innebär att vi träffas många gånger, kortare tillfällen, har hemuppgifter mellan varje tillfälle, använder s.k. buddy-par för att öka sannolikheten att nå resultat samt kontinuerligt mäter våra framsteg med hjälp av vårt Engagemangsindex®.

Syftet med Ledarskapsprogrammet:

 • Skapa de bästa förutsättningarna för engagemang, inre motivation, välmående, ansvarstagande och hållbara prestationer utifrån evidensstark arbetspsykologi-forskning
 • Ge organisationen, teamet och individerna möjlighet att göra det lätt att göra rätt för att skapa hållbara resultat över tid
 • Uppleva chefsrollen som enklare och än mer engagerande och energigivande
 • Gemensam syn på ledarskap och dess koppling till motivation och engagemang
 • Verktyg och kontinuerligt stöd i ledarskapet, medarbetarskapet och medarbetarkommunikationen
 • Möjlighet att hela tiden följa utvecklingen av deltagarnas framsteg genom datadrivna uppföljningsmöten där vi använder vårt eget Engagemangsindex®

Programmets upplägg, 12-18 månader

 1. Förstudie och sammansättning av drivgrupp
  Syftet med denna förstudie ger oss ökad insikt och förståelse för just din organisations behov och målsättningar med ledarskapsprogrammet. Drivgruppen synliggör organisationens övriga behov samt att dess syfte är att hela tiden samla in feedback för kontinuerliga förbättringar under programmets gång.

 2. Inkludera medarbetare och organisation
  När ledarna deltar i en satsning som ett ledarskapsprogram är det en bra idé att inkludera alla medarbetare i ramverket för programmets innehåll för att ge ledarna mandat när de sedan börjar göra saker på ett lite annorlunda sätt än tidigare för att få nya resultat tillsammans med sina respektive team.

 3. Nollmätning med Engagemangsindex
  Hur ser nuläget ut i er organisation? Vi använder vårt Engagemangsindex för att visualisera nuläget gällande medarbetarnas engagemang kopplat till bland annat ledarskapet. Om möjligt presenterar vi Engagemangsprogrammet på ett stormöte så hela organisationen är insatta och med på tåget.

 4. Tematiserade utbildningsdagar
  Utöver uppstartsmötet som är en heldag så träffas vi under 5–7 halvdagar varannan/var tredje månad med teoretiskt innehåll blandat med verktyg, modeller och individuella handlingsplaner. Vi analyserar resultatet av Engagemangsindex® och sätter mål för utbildningen tillsammans med ledarna. Vi föreläser om engagemang, motivation och ledarskap och upprättar individuella mål och handlingsplaner.

  Exempel på teman:
  - Tydlighet och riktning
  - Effektivt målsättningsarbete
  - Att tillgodose våra psykologiska behov
  - Uppmuntran, uppföljning och återkoppling
  - Kommunikation och samarbete i teamet
  - Effektiva budskap och Kommunikativt ledarskap
  - Leda mig själv, leda andra & leda verksamheten

 5. Pulsmätningar med Engagemangsindex
  Under programmets gång gör vi kontinuerliga pulsmätningar för att se trenderna från nulägesmätningen.

 6. Kontinuerliga uppgifter mellan tillfällena
  Mellan tillfällena ger vi uppgifter att lyssna på, titta på, läsa eller reflektera kring i vår digitala nudging-kanal.

 7. Avslut, summering måluppfyllelse, fortsatt planering
  Efter avslutat program gör vi uppföljning av målprogress, pratar om målen och utfallen och diskuterar hur arbetet ser ut framåt.

Effekt och resultat från några av våra kunder

 

Tips på hur du kan maximera dina ledarskapsutbildningar

Engagemangspodden

Lyssna in Engagemangspoddens avsnitt med Caroline Lornudd där hon pratar om hur du kan maximera effekten av dina ledarskapsutbildningar.

Kontakta oss om detta låter intressant!

Kontakta Niklas