HejEngagemang logo

Ledarskapsprogram – med engagemang som drivkraft

Hela vår övertygelse baseras på att vi tror på att vi behöver ta ett steg i taget för att lyckas med att få till nya vanor och beteenden. Och de små stegen behöver vi ta om och om igen, över tid. Lång tid. Först då ökar sannolikheten att vi når våra nya mål. Därför tror vi på kontinuerlig uppmuntran, uppföljning och återkoppling. Och därför finns vi med över en längre tid i arbetet med dessa frågor.

Program och utbildningar

Skapa en engagerad, välmående och högpresterande organisation!

Vi älskar forskning eftersom det finns så mycket vi kan lära oss av den. Därför är Engagemangsprogrammets innehåll och struktur uppbyggt under 18 månader enligt vad forskningen faktiskt visar ger effekt. Och vi är väldigt glada i att kontinuerligt mäta vår effekthemtagning. Både för att ha koll på utvecklingen men också uppmuntra deltagarnas framsteg så de vill anstränga sig än mer. Så att det faktiskt blir en ledarutvecklingsinsats som ger er maximal effekt för era insatser, det är vi jäkligt stolta över.

 

Är ledarutbildning verkligen en bra grej? 

Visste ni att evidensstark forskning* visar att det endast är 10% som tar till sig kunskapen i en utbildning och endast 5 % som kan visa på hur de kan använda den kunskapen i praktiken. Det kallar inte vi en ordentlig effekthemtagning.

Därför har vi byggt vårt program baserat på vad Transfer of studies säger gällande att genomföra förändringsarbete på bästa möjliga sätt för att uppnå så hög effekthemtagning som möjligt. Detta innebär att vi träffas många gånger, kortare tillfällen, har hemuppgifter mellan varje tillfälle, använder s.k. buddy-par för att öka sannolikheten att nå resultat samt kontinuerligt mäter våra framsteg med hjälp av vårt Engagemangsindex®. 

*Joyce and Showers, 2002

 

Syftet med Ledarskapsprogrammet:

 • Skapa de bästa förutsättningarna för engagemang, inre motivation, välmående, ansvarstagande och hållbara prestationer utifrån evidensstark arbetspsykologiforskning

 • Ge organisationen, teamet och individerna möjlighet att göra det lätt att göra rätt för att skapa hållbara resultat över tid

 • Uppleva chefsrollen som enklare och än mer engagerande och energigivande

 • Gemensam syn på ledarskap och dess koppling till motivation och engagemang

 • Verktyg och kontinuerligt stöd i ledarskapet, medarbetarskapet och medarbetarkommunikationen 

 • Möjlighet att hela tiden följa utvecklingen av deltagarnas framsteg genom datadrivna uppföljningsmöten där vi använder vårt eget Engagemangsindex®

Prestationstrappa, effekter av gott ledarskap

Programmets upplägg, 12-18 månader

 1. Förstudie och sammansättning av drivgrupp
  Syftet med denna förstudie ger oss ökad insikt och förståelse för just din organisations behov och målsättningar med ledarskapsprogrammet. Drivgruppen synliggör organisationens övriga behov samt att dess syfte är att hela tiden samla in feedback för kontinuerliga förbättringar under programmets gång.

 2. Inkludera medarbetare och organisation
  När ledarna deltar i en satsning som ett ledarskapsprogram är det en bra idé att inkludera alla medarbetare i ramverket för programmets innehåll för att ge ledarna mandat när de sedan börjar göra saker på ett lite annorlunda sätt än tidigare för att få nya resultat tillsammans med sina respektive team.

 3. Nollmätning med Engagemangsindex
  Hur ser nuläget ut i er organisation? Vi använder vårt Engagemangsindex för att visualisera nuläget gällande medarbetarnas engagemang kopplat till bland annat ledarskapet. Om möjligt presenterar vi Engagemangsprogrammet på ett stormöte så hela organisationen är insatta och med på tåget.

 4. Uppstartsmöte
  Under uppstarten analyserar vi resultatet av Engagemangsindex® och sätter mål för organisationen tillsammans med ledarna. Vi föreläser om engagemang, motivation och ledarskap och upprättar individuella mål och handlingsplaner.

 5. Pulsmätningar med Engagemangsindex
  Under programmets gång gör vi kontinuerliga pulsmätningar för att se trenderna från nulägesmätningen.

 6. Ledardagar
  Vi träffas ett antal halvdagar under året för att analysera resultat och göra uppföljning på de individuella målen. Vi lär oss några nya saker kopplat till den evidensstarka arbetspsykologiforskningen. Vi reviderar de individuella handlingsplanerna och fortsätter arbetet framåt.

 7. Kontinuerliga uppgifter mellan tillfällena
  Mellan tillfällena ger vi uppgifter att lyssna på, titta på, läsa eller reflektera kring.

 8. Avslut, summering måluppfyllelse, fortsatt planering
  Efter 18 månader gör vi uppföljning av målprogress, pratar om målen och utfallen och diskuterar hur arbetet ser ut framåt.

Tips på hur du kan maximera dina ledarskapsutbildningar

Lyssna in Engagemangspoddens avsnitt med Caroline Lornudd där hon pratar om hur du kan maximera effekten av dina ledarskapsutbildningar.

 

 

Ladda ner och visa för din organisation

Dela gärna artikeln!

Intresserad av detta erbjudande?

Kontakta Niklas