Certifiera dig till Engagemangsambassadör

Vi erbjuder en heldagsutbildning som certifierar dig till Engagemangsambassadör. Ambassadörscertifieringen gör dig bättre rustad att jobba med engagemangsfrågan. Du får med dig kunskaper, verktyg och självinsikter som gör att du bättre kan bidra till ett mer engagerat och välmående Sverige! Under dagen varvas presentationer, reflektion, diskussion och aktivitetsplanering. Gruppstorleken är begränsad till 12 personer för att främja dialog och aktivt deltagande. Inför certifieringsdagen genomför deltagare analyser av styrkor och drivkrafter.


Stockholm

 • När: kl 9-17 den:
  > 5 februari
  > 25 mars
  > 28 maj
 • Var: Dalagatan 7, Stockholm eller via Zoom eller liknande
 • Anmälan görs till niklas.delmar@hejengagemang.se
 • Investering för certifiering: 4995kr plus moms.

Malmö


Efter utbildningen blir du certifierad inom följande kompetensområden:

Den affärsmässiga analysen av engagemangets betydelse

 • Globala undersökningsresultat kring engagemangets påverkan på affärsresultat
 • Forskning kring kopplingen mellan engagemang och välmående
 • Räkna fram vilka ekonomiska värden som står på spel i den egna organisationen.

Din personliga engagemangsprofil

 • Dina topp fem styrkor enligt Clifton Strengths
 • Dina energigivare och energidränerare
 • Dina drivkrafter utifrån roll

Den grundläggande forskningen kring vad som skapar engagemang

 • Självbestämmandeteorin med modellen ToMo (Total Motivation)
 • Positiv psykologi och PsyCap (Psychological Capital)
 • Self Determination Theory
 • Goal Setting Theory

Hur jobbar vi?

Vi har utvecklat en utbildningsprocess som erbjuder deltagare:

 • Fakta och berättelser kring engagemangets betydelse för välmående och resultat
 • En forskningsbaserad metod för att analysera engagemangsnivåer
 • Ett forum för en öppen och utforskande dialog kring engagemangsfrågan
 • En strukturerad metod för aktivering för att höja engagemangsnivåer
 • Erfarenhetsutbyten och nätverkande med andra som vill skapa hållbart engagemang

Vi erbjuder certifiering inom tre områden:

 • Certifiering till Engagemangsambassadör
  Du blir rustad att bli en ambassadör för engagemangsfrågan genom att kunna argumentera och presentera.
 • Certifiering till Engagemangsfacilitator
  Du blir rustad att jobba praktiskt med engagemangsfrågan i team genom att utbilda och hålla workshops.
 • Certifiering till Engagemangsstrateg
  Du blir rustad att driva projekt som syftar till att utveckla en mer engagerad kultur i en hel organisation.