HejEngagemang logo

Sömnskolan – för mer effektiv och hållbar sömn

Välkommen till vårt KBT-baserade sömnbehandlingsprogram där man steg för steg får hjälp i arbetet med att förbättra sin sömn på ett effektivt och hållbart sätt. Programmet genomförs i grupp över en period på ca tre månader med ledning av Helena Schiller, doktor i folkhälsa med specialistområdet stress och sömn.

Ikon för målgrupp

Målgrupp:

Medarbetare med sömnsvårigheter

Ikon för lästid

Tidsåtgång:

5 träffar á 2h

Föreläsningar och workshops

Skapa förutsättningar för en bättre och hållbar sömn

Under programmets gång lär vi ut hur sömnen fungerar och vad det är som ibland stör sömnen. Man får även ta del av flertalet verktyg som är framtagna i syfte att förbättra förutsättningarna för en god natts sömn. Med ökad kunskap tillsammans med bland annat bra rutiner, kartläggning av stressfaktorer, avslappningsövningar, mindfulnessövningar och användandet av sovscheman så kan man uppnå enorma effekter som även med bevisad effekt håller i sig över tid.

 

Sömnskolan bygger på fem träffar vilka inkluderar både föreläsningar och diskussioner i grupp (ca 8-10 personer/grupp) samt övningar och strategier som man får arbeta med mellan träffarna – där de allra flesta integreras i de vardagliga rutinerna. De första fyra sessionerna genomförs med fördel varannan vecka, medan den sista sessionen bör ske ca fyra veckor efter session nr 4. Programmet sträcker sig alltså över en period om ca tre månader.

 

I samband med programmet mäts graden av sömnproblem före och efter avslutad sömnskola, samt om så önskas även vid ett uppföljningstillfälle några månader senare.

Session 1: Om sömn

 • Om stress och varför återhämtning är så viktig
 • Om normal sömn och om hur man mäter sömn
 • Skapandet av ett sovschema
 • Genomförande av enkel avslappningsövning

 

Session 2: Om tankar och sömn

 • Introduktion till KBT och negativa automatiska tankar (NAT)
 • Kartläggning och hantering av negativa automatiska tankar
 • Kartläggning av den egna sömnen för att se vad den påverkas av i både positiv och negativ riktning
 • Reflektionsövning kring förbättringsområden

 

Session 3: Om beteenden och sömn

 • Sömnhygien
 • Livsstilsfaktorer och sömn
 • Skapa kvällsrutiner
 • Introduktion till sömnrestriktion
 • Uppföljning och uppdatering av sovschema

 

 Session 4: Om känslor och sömn

 • Introduktion till mindfulness
 • Genomförande av en enkel mindfulnessövning
 • Introduktion till socialt stöd
 • Kartläggning av det sociala stödet

 

Session 5: Om vägen framåt

 • Mätning, uppföljning och analys
 • Handlingsplan framåt
 • Hantera motgångar

 

Programansvarig

Helena Schiller är doktorn i folkhälsa som länge har verkat för att människan ska må bra i sina prestationer. Läs mer om Helena

Dela gärna artikeln!

Är det här intressant för din organisation?

Kontakta Helena