HejEngagemang logo
Kontakta oss

Ledarskap för välmående och goda prestationer

Vi vill ju att alla chefer och medarbetare både ska må och prestera bra på jobbet, trivas och utvecklas samt vara goda ambassadörer för organisationen de verkar i. Men hur ska vi då se till att ledarskapet och medarbetarskapet fungerar som ett väloljat maskineri med ett stort leende på läpparna? Låt oss se in i spåkulan!

Johan Book

28/03/23

Relationsorienterat ledarskap

Det kommer kanske inte som en överraskning, men som i så många andra fall spelar ledarskapet en otroligt stor roll när det kommer till hur medarbetare mår och presterar. Enligt den enskilt största meta-studien ”Leader-member Exchange Theory” (LMX) – med över 3600 studier runt om i världen gällande sambanden mellan ledares beteenden kopplat till just goda prestationer, arbetstillfredsställelse, välmående och utveckling – handlar det om kvaliteten i relationen mellan chef och medarbetare.

 

Enligt metastudien har chefer och medarbetare relationer med olika kvalitet, vilket påverkar hur de samarbetar, mår och presterar. Högkvalitativa relationer visar sig vara väldigt viktiga för att skapa en positiv organisationskultur och stödja medarbetarnas arbete, välmående och utveckling.

En god relation kräver att båda tar ansvar för den, både på kort och lång sikt.

Ledare och medarbetare har delat ansvar

Vi vet ju alla att en god relation kräver att båda tar ansvar för den, både på kort och lång sikt. Helt enkelt ett ömsesidigt ansvar i vardagen. Detta gäller även relationen mellan chef och medarbetare, som vi pratar om i det här fallet. Nedan listar jag några byggstenar i relationen som studien visar är av speciellt stor vikt.

Byggstenar för en god relation

 1. Bidrag och tillit
  Bidraget består i en gedigen tillit till att den andre parten faktiskt går att lita på. Dag ut och dag in. Tillit är något man bygger upp över lång tid, men kan raseras på en sekund. Så den där tilliten bör vi vårda ömt.

 2. Lojalitet
  Lojaliteten måste givetvis upplevas från båda parters horisont, där man upplever att man står bakom och backar upp varandra i såväl med- som motvind.

 3. Affekt
  Att vi upplever en positiv känsla och att vi faktiskt gillar varandra, på riktigt. Och som i alla relationer så måste man anstränga sig både frö att bygga och bevara den.

 4. Professionell respekt
  Att bägge parter upplever en respekt för den andres profession, expertis, erfarenhet och kunskap. Men också en ödmjukhet för vad den andra parten historiskt har åstadkommit och har förmåga att åstadkomma över tid.

Skapa förutsättningar för goda relationer

Dessa fyra viktiga byggstenar är bärande för välmående, arbetstillfredsställelse, utveckling och prestation i arbetslivet. Det första man själv kan göra är att fundera på vad man kan göra för att dra sitt strå till stacken och bidra. Men relationer är ett ömsesidigt utbyte där båda måste ta samma ansvar. Därför kan du med fördel föra en dialog kring dessa byggstenar och hur var och en ska bidra för att se till att förutsättningar för goda relationer finns på plats.

 

Stort lycka till!

För dig som vill läsa mer om Leadership-member Exchange Theory

Leadership behaviors and follower performance: Deductive and inductive examination of theoretical rationales and underlying mechanisms

Dela gärna artikeln!

Vi hjälper dig att skapa förutsättningar för goda relationer i din organisation!

Program och utbildningar

Ledarskapsprogram – med engagemang som drivkraft

Logga för länk Läs mer

Föreläsningar och workshops

Skapa en engagerad, välmående och högpresterande organisation

Logga för länk Läs mer

Föreläsningar och workshops

Kulturskolan – så skapar du en urstark, välmående och högpresterande kultur

Logga för länk Läs mer

Jag godkänner att min e-postadress sparas enligt HejEngagemangs villkor