HejEngagemang logo
Kontakta oss

Ledarskap och hybridarbete – allt förändras samtidigt som ingenting förändras

Vi pratar otroligt mycket om digitaliseringens möjligheter och dit kopplat ledarskap och medarbetarskap. Det finns givetvis massor av fantastiska möjligheter med ”digifysiska” arbetsmiljöer. Och fallgropar såklart, det får vi inte glömma bort. Så bara för att någonting är möjligt behöver det inte betyda att det blir bra i slutändan, även om vi så gärna vill det. Men vi måste våga testa, utvärdera och revidera de lösningar vi tar fram. Inte bara besluta, införa och sen inte kontinuerligt utvärdera värdeskapandets vara eller icke vara.

Johan Book

17/01/23

Vi befinner oss mitt i ett gigantiskt globalt experiment kring vad ett arbete och en arbetsplats är, både kring var, när och hur det är. Men vi pratar inte lika mycket om att vi också är mitt inne i ett minst lika stort globalt experiment gällande engagemang, motivation, välmående, samarbete, lojalitet, relation och prestation. Och i hela det experimentet så är avgörande faktorer givetvis samma gamla vanliga fokusområden, nämligen ledarskap och medarbetarskap.

 

Våra psykologiska behov består

Så oavsett hur fort omvärlden snurrar gällande digitalisering eller andra förändringar och oavsett vad vi räknar som vårt ”kontor”, hamnar vi i slutändan i hur vi människor fungerar.

Digitala lösningar och samarbetsverktyg kommer och går, våra psykologiska behov består. Så i slutändan står vi där, med alla våra urmoderna prylar, verktyg och hjälpmedel i ena handen och vår uråldriga hjärna i den andra.

Vi  människor har ett behov att…

 • känna oss duktiga, kompetenta, sedda och bekräftade ✅
 • uppleva att vår åsikt räknas ✅
 • uppleva en gemenskap och samhörighet ✅
 • uppleva tydliga förväntningar & ramar kring vad som förväntas att vi ska uppnå och vad vi ska göra för att nå dit ✅
 • samarbeta på bästa sätt ✅
 • kontinuerligt uppmuntras, följs upp och återkopplas på vårt nedlagda arbete ✅
 • ha rätt material, resurser och mandat för att göra ett bra arbete ✅
 • känna att vi utvecklas både som människor och i vår profession ✅
 • uppleva ett högre syfte med vårt arbete ✅
 • involveras i att utveckla verksamheten ✅
 • uppmuntras och uppskattas för både nya idéer och kritik ✅
 • synliggöras inte bara för hur vi utför våra arbetsuppgifter utan också hur vi är mot våra arbetskamrater ✅
 • ha tydliga ansvarsområden och roller ✅
 • uppleva massor av omtanke från våra arbetskamrater ✅

Driver ledarskapet en sund och framgångsrik ”digifysisk” arbetsplats?

Så oavsett hur snabbt världen snurrar på, så måste vi hela tiden återvända till hur vi människor ska må och prestera bra. Och då kan vi inte anta en massa saker, utan vi måste utifrån så mycket fakta som det går ta ett beslut om vad vi vill ska hända och hur vi ska lyckas med det. Sen kontinuerligt följa upp och utvärdera om vi faktiskt kammade hem det där värdet, med hälsa, motivation och prestation i behåll!

 

Hur mycket fokuserar och agerar ni på ovanstående punkter? Lägger ni tid, kraft och ekonomi på att tekniken och människor ska förenas i ljuvt samspel eller håller ni tummarna stenhårt och hoppas att det ska lösa sig av sig själv? Hur följer ni upp och agerar på vad som fungerar bra och inte?

 

Kanske dags att ta tag i?

Dela gärna artikeln!

Jag godkänner att min e-postadress sparas enligt HejEngagemangs villkor