HejEngagemang logo

Skapa er ledstjärna för ett engagerande ledarskap

Under denna workshop skapar vi tillsammans er ledstjärna för att tydliggöra, engagera och visualisera hur ert ledarskap ska se ut, kännas och drivas framåt.

Ikon för målgrupp

Målgrupp:

Ledare på alla nivåer

Ikon för lästid

Tidsåtgång:

Halvdag (3h)

Föreläsningar och workshops

Vad är en ledstjärna?

Ledstjärna, ledarskapsprinciper, ledarkompasser, ledaridéer – ja, kärt barn har många namn – har alla samma ambition, vilket är att tydliggöra, engagera, förklara och visualisera hur ledarskapet ska se ut, kännas och drivas framåt. Ledstjärnan säkerställer även att ledarskapet blir affärsdrivet – och den tillåter oss att vara proaktiva genom att skapa ett ramverk för ledare på alla nivåer.

 

Transformerande ledarskap engagerar

I denna workshop utgår vi från evidensstark forskning enligt Full Range Ledarship Model (FRLM), där vi fokuserar extra på det transformerande ledarskapet, som också är det mest engagerande ledarskapet. Detta kopplar vi sedan ihop med önskade ledarbeteenden, det vill säga det vi kan se och höra.

 

Full range leadership model

Syfte med workshopen

 1. Öka kunskapen om det transformerande ledarskapet

 2. Reflektera och konkretisera ert nuvarande ledarskap och identifiera önskat ledarskap framåt

 3. Samskapa och konkretisera vilka ledarskapsbeteenden som stödjer det önskade ledarskapet, och vilka beteenden som motverkar det.

Under en halvdag (3h) går vi igenom

 • Full range Leadership model
 • Transformerande ledarskap
 • Ledarskapet hos er idag, workshop
 • Transformerande ledare, workshop
 • Ledarskapsbeteenden ”Do’s and Don’ts”, workshop
 • Slutsatser

 

Det här får ni med er efter workshopen:

 • Dokumentation från workshop
 • Organisationsanpassad ledstjärna som beskriver ert önskade läge med tydligt ramverk och ledarskapsbeteenden

Exempel på slutprodukt

Kontakta oss om detta låter intressant!

Kontakta Emma