HejEngagemang logo

Medarbetarskapsaktivering

Vi har skapat en metod för att implementera, förankra och aktivera medarbetarskap i organisationer. Vi arbetar med att förflytta individer, team och organisationer till en ökad grad av engagemang och frivillig ansträngning kopplat till medarbetarskapet. Målet är att skapa en kompass för det önskade medarbetarbeteendet i organisationen.

Aktivering

Skapa en gemensam vi-känsla

På en arbetsplats där medarbetarkulturen befolkas av dialog, mening, vänlighet, tydlighet, samarbeta och stort ansvar kommer det skapas storheter, det vill vi lova. I medarbetarskapet skapas det en vi-känsla som bidrar till att organisationen känner att de tillsammans verkar för att nå målen.

 

Vi hjälper er att utveckla medarbetarskapet genom att göra det lätt att göra rätt – om man vet vad man ska göra vill säga.

Vår metod bygger på att:

  • Medarbetarskapet bör kroka arm med ledarskapet
  • Hjälpa medarbetarna att i alla lägen se sin roll i helheten
  • Uppmuntra och göra det enkelt att involvera sig i helheten
  • Ha högt i tak för att alla skall kunna få gehör för sina egna idéer
  • Skapa en kultur där man alltid delar med sig av information, kunskap & lärande
  • Hålla möten där det är naturligt att bidra i dialogen
  • Lyfta, bekräfta & se kollegor och ledare
  • Lyssna med intentionen att förstå varandra

Intresserad av våra erbjudanden och tjänster?

Kontakta Emma