HejEngagemang logo

Medarbetarskapsprogram – med engagemang som drivkraft

Många av våra samarbetspartners vill inte bara att ledarna ska skapa förutsättningar för alla medarbetare att lyckas utan även att alla medarbetare ska ge sig själva de bästa av förutsättningar för att må och prestera bra över tid.

Program och utbildningar

Fyra dimensioner av ledarskap

Vårt synsätt kopplat till ledarskap är att det består av fyra dimensioner där tre av fyra är mer kopplade till medarbetarskap, snarare än till det som i dagligt tal kallas ledarskap.

 

Den första dimensionen

handlar om att leda sig själv och att vi på individnivå tar vårt eget ansvar kopplat till våra egna psykologiska behov och hur dessa tillgodoses på bästa sätt för att känna oss engagerade och motiverade från insidan.

 

Den andra dimensionen

handlar om att leda sig själv i samvaro med andra, det vill säga vilken roll har jag i teamet eller gruppen som jag eventuellt ingår i och hur bidrar jag där på bästa sätt till helheten.

 

Den tredje dimensionen

handlar om att leda andra vilket många medarbetare gör även om vi inte har en formell ledarroll med personalansvar, till exempel som projektledare eller liknande.

 

Den fjärde dimensionen

utgår ifrån vår förmåga att låta oss ledas, vilket många av oss kan uppleva som utmanande från tid till annan.

 

Ju mer vi vet om våra egna psykologiska behov och hur dessa tillgodoses, desto enklare blir det att sedan kommunicera detta till våra kollegor och ledare i våra respektive team, grupper eller organisationer som vi är en del av. Då har vi ökat sannolikheten att vi bidrar på bästa sätt till vårt eget välmående och prestationer samtidigt som vi bidrar till helheten.

 

Vi tar avstamp i arbetspsykologiforskningen

Med anledning av ovan har vi utvecklat ett medarbetarskapsprogram som tar sin utgångspunkt i vad arbetspsykologiforskning säger är det som ska vara på plats för att vi ska skapa engagerade, välmående och högpresterande individer, team och organisationer.

 

Syftet med Medarbetarskapsprogrammet:

 • Utbildning – öka kunskap och engagemang i frågan
 • Gemensam syn på medarbetarskap, teamutveckling och dess koppling till motivation och engagemang
 • Verktyg och kontinuerligt stöd i ert medarbetarskap
 • Tydlig struktur för att bibehålla och utveckla nya beteenden och vanor som bidrar till välmående och prestation
 • Uppleva medarbetarskapet som enklare och än mer engagerande och energigivande
 • Skapa mer engagerade, välmående och högpresterande medarbetare

 

Vad händer under utbildningen?

 • Uppstartsmöte
  Vi föreläser om engagemang, motivation och medarbetarskap och förklarar syftet med ökad individuell förståelse för våra psykologiska behov samt upprättar individuella mål och handlingsplaner.
 • Medarbetardagar
  Vi träffas ett antal tillfällen under året för att steg för steg skapa oss än bättre förståelse och förutsättningar för att tillgodose våra psykologiska behov samt för att göra uppföljning på de individuella målen. Vi reviderar de individuella handlingsplanerna och fortsätter arbetet framåt.
 • Kontinuerliga uppgifter mellan tillfällena
  Mellan tillfällena får ni uppgifter att lyssna på, titta på, läsa eller reflektera
 • Avslut, summering måluppfyllelse, fortsatt planering
  Efter 6-12 månader gör vi uppföljning av målprogress, pratar om målen och utfallen och diskuterar hur arbetet ser ut framåt

Dela gärna artikeln!

Intresserad av detta erbjudande?

Kontakta Niklas