HejEngagemang logo
Kontakta oss

Medarbetarskapsprogram – med engagemang som drivkraft

Många av våra samarbetspartners vill inte bara att ledarna ska skapa förutsättningar för alla medarbetare att lyckas utan även att alla medarbetare ska ge sig själva de bästa av förutsättningar för att må och prestera bra över tid. Därför har vi tagit fram ett medarbetarskapsprogram med engagemang som drivkraft.

Program och utbildningar

Fyra dimensioner av ledarskap

Vårt synsätt kopplat till ledarskap är att det består av fyra dimensioner där tre av fyra är mer kopplade till medarbetarskap, snarare än till det som i dagligt tal kallas ledarskap. När vi arbetar med medarbetarskapsaktivering håller vi oss i de där vi har medarbetarskap, självledarskap och det viktigaste av allt – samledarskapet.

 

Den första dimensionen

handlar om att leda sig själv och att vi på individnivå tar vårt eget ansvar kopplat till våra egna psykologiska behov och hur dessa tillgodoses på bästa sätt för att känna oss engagerade och motiverade från insidan.

 

Den andra dimensionen

handlar om att leda sig själv i samvaro med andra, det vill säga vilken roll har jag i teamet eller gruppen som jag eventuellt ingår i och hur bidrar jag där på bästa sätt till helheten.

 

Den tredje dimensionen

handlar om att leda andra vilket många medarbetare gör även om vi inte har en formell ledarroll med personalansvar, till exempel som projektledare eller liknande.

 

Den fjärde dimensionen

utgår ifrån vår förmåga att låta oss ledas, vilket många av oss kan uppleva som utmanande från tid till annan.

 

Ju mer vi vet om våra egna psykologiska behov och hur dessa tillgodoses, desto enklare blir det att sedan kommunicera detta till våra kollegor och ledare i våra respektive team, grupper eller organisationer som vi är en del av. Då har vi ökat sannolikheten att vi bidrar på bästa sätt till vårt eget välmående och prestationer samtidigt som vi bidrar till helheten.

 

Vi tar avstamp i arbetspsykologiforskningen

Med anledning av ovan har vi utvecklat ett medarbetarskapsprogram som tar sin utgångspunkt i vad arbetspsykologiforskning säger är det som ska vara på plats för att vi ska skapa engagerade, välmående och högpresterande individer, team och organisationer. Vi utgår från Organizational Citizenship Behavior-forskningen (OCB) och hur vi anpassar oss till den i framtagandet av respektive organisations Medarbetarprofil.

 

Syftet med Medarbetarskapsprogrammet:

 • Utbildning – öka kunskap och engagemang i frågan
 • Gemensam syn på medarbetarskap, teamutveckling och dess koppling till motivation och engagemang
 • Fokus på synliga beteenden i organisationen – vad kan vi SE och vad kan vi HÖRA
 • Verktyg och kontinuerligt stöd i ert medarbetarskap, både för ledare och medarbetare
 • Tydlig struktur för att bibehålla och utveckla nya beteenden och vanor som bidrar till välmående och prestation genom ”Train the trainer”-upplägg
 • Uppleva medarbetarskapet som enklare och än mer engagerande och energigivande
 • Skapa mer engagerade, välmående och högpresterande medarbetar

 

Vad händer under aktiveringen och den utbildande insatsen?

 • Uppstartsmöte, föreläsning & workshopVi föreläser och har en workshop om engagemang, motivation och medarbetarskap och förklarar syftet med ökad individuell förståelse för våra psykologiska behov samt upprättar individuella mål och handlingsplaner. Under workshopen tar vi med oss din organisations styrande dokument, samt kopplar den till forskningen, för att skapa en tydlig bild av hur medarbetarskapet behöver utformas för att få bästa effekt just hos er.
 • Medarbetar – eller ledardagarVi träffas ett antal tillfällen under året för att steg för steg, genom våra verktyg, skapa oss än bättre förståelse och förutsättningar för att tillgodose våra psykologiska behov samt för att göra uppföljning på de individuella målen. Vi reviderar de individuella handlingsplanerna och fortsätter arbetet framåt. Ibland arbetar vi med hela organisationen ibland landar vi i att det är bättre att arbeta med ledarna enbart i ett train-the-trainer-upplägg.
 • Kontinuerliga verktyg att arbeta med mellan tillfällenaMellan tillfällena får ni uppgifter att lyssna på, inspelade föreläsningar att titta på, möjlighet att läsa eller reflektera över just ert medarbetarskap via arbetsdukar, kommunikationsspel och andra mallar. Framtagna verktyg att arbeta med i teamet samt tillfällen att få stöd från oss under aktiveringen.
 • Avslut, summering måluppfyllelse, fortsatt planeringEfter 6-12 månader gör vi uppföljning av målprogress, pratar om målen och utfallen och diskuterar hur arbetet ser ut framåt

Intresserad av våra erbjudanden och tjänster?

Kontakta Emma