HejEngagemang logo
Kontakta oss

Tillitsbaserat ledarskap

Tillit är ett palindrom – det blir samma ord om jag läser det framifrån och bakifrån. Det är precis så tillit funkar – det skapas både uppifrån och nerifrån och på tvärs i organisationen. Att som ledare arbeta aktivt välja tillit skapar både engagemang, välmående och goda resultat. För visst förtjänar alla tillit (tills motsatsen är bevisad) eller har du inställningen att man måste förtjäna din tillit?

Att som ledare välja tillit och att öka tilliten mellan medarbetare och till dig som ledare skapar bättre förutsättningar för dig att öka engagemang och välmående i ditt team och organisation. Det omvända (dvs att vi inte har tillit) får oss att krympa, inte våga och lockar fram ganska negativa beteenden hos oss alla. Du som ledare har en stor påverkan på hur det står till med tilliten och det börjar med dig själv – så välj tillit!

 

Sätt upp hängrännor mellan stuprören

I många organisationer som vi möter så finns det en massa bilder om ”de andra” – det kan vara den andra avdelningen som vi gillar att prata om (och inte till). Att sätta upp hängrännor mellan stuprören är ett bra sätt att skapa en mer tillitsbaserad kultur. Se till att skapa mötesplatser mellan avdelningar, team och organisatoriska gränser. Inte bara på kick-offen utan se till att skapa behov av samarbete ”på riktigt” i verksamheten. Har du som ledare och ledningsgrupp tänkt till runt vilka samarbeten ni behöver skapa i organisationen för att ni ska nå era mål och vad ni ska göra för att skapa dem? Vilka initiativ kan ni ta och skapa för att samarbetet ska skapas? Vilket gemensamt projekt kan ni initiera och vilket GEMENSAMT uppdrag kan ni ge till de olika organisatoriska enheterna?

 

Välj tillit

Att som ledare välja tillit är ett aktivt val – välj att lita på medarbetarna och dina kollegor. Välj att lita på att de har goda intentioner med det som de gör och att det som de gör är deras bästa idé om hur ni ska ta er till ert gemensamma mål. Det kan låta aningens naivt, för visst finns det både rötägg och personer med dolda agendor i en organisation. Men börja med att utgå ifrån att du kan lita på dina kollegor och medarbetare. Att som ledare både i ord och handling visa att du litar på dina medarbetare. Att de gör det som de har sagt att de ska göra och att de både kan och vill göra det som de har sagt att de ska göra kommer göra. Då kommer de också att ta ansvar och visa att det är så. Åtminstone sker ofta det motsatta – om du väljer att detaljstyra, kontrollera kommer medarbetarna att låta bli att ta ansvar och de kommer successivt att tappa engagemang och motivation. Du kommer alltså troligen att få rätt oavsett om du väljer tillit eller detaljstyrning. Så välj medvetet!

Definitionen av galenskap är att göras samma sak om och om igen och förvänta sig ett annat resultat. / Einstein

Var tydlig med vart ni ska, men inte hur

Att du som ledare är tydlig med vart ni ska (eller vad ni ska uppnå) är en viktig utgångspunkt för att de runt omkring dig ska kunna ta ansvar. Om du känner att alla är med på den så kallade vagnen och att ni drar åt samma håll blir det lättare att släppa lite på ditt eget kontrollbehov.

 

 

Låt alla hitta sina egna svar på hur de och de och ni tillsammans ska ta er till målet. Skapa aktivt en miljö där ni välkomnar att testa och utvärdera OCH att ”misslyckas”. När ni gör saker som ni aldrig gjort innan vet ni inte vad som fungerar och exakt hur ni ska göra. Du som ledare behöver göra det mer attraktivt att göra nya saker och testa än att fortsätta gå i samma hjulspår som ni alltid gjort. Det sägs att Einstein sa att definitionen av galenskap är att göras samma sak om och om igen och förvänta sig ett annat resultat. Du kan skapa en mer innovativ miljö där ni kontinuerligt gör nya saker och testar genom vad du premierar i ditt ledarskap – det du synliggör och ger cred för. Så se till att du inte bara pratar om resultaten som ni uppnår.

Dela gärna artikeln!

Jag godkänner att min e-postadress sparas enligt HejEngagemangs villkor