HejEngagemang logo

Fredrik Nilsson

Om

Fredrik Nilsson har i hela sitt yrkesliv drivits av utveckling och förbättring. Han är övertygad om att ni med ett gemensamt varför, tydliga mål, tydlig riktning och en god kultur kan uträtta storverk i verksamheten och göra det på ett hållbart sätt.

Han har lång erfarenhet som chef och ledare i stora organisationer med erfarenhet av både direkt och indirekt ledarskap som chef över chefer. Med en bred erfarenhetsmix från ledarskap, verksamhetsutveckling, målstyrning och kommunikation bidrar han till att utveckla organisation och medarbetare.

Alla artiklar av Fredrik Nilsson

Artikel

Uppskattande ledarskap

Logga för länk Läs mer

Artikel

Organisation för ett gott ledarskap

Logga för länk Läs mer

Artikel

Vad är en ledare?

Logga för länk Läs mer

Artikel

Hur skapar jag tillit som ledare?

Logga för länk Läs mer

Artikel

Att tydliggöra mål och riktning är en ledares viktigaste uppgift

Logga för länk Läs mer

Artikel

Förändringskommunikation – hur och varför?

Logga för länk Läs mer
Gubbe i vägval mellan gamla och nya rutiner

Artikel

Förändringsledning - vad är det?

Logga för länk Läs mer