HejEngagemang logo
Kontakta oss

Fredrik Nilsson

Om

Fredrik Nilsson har i hela sitt yrkesliv drivits av utveckling och förbättring. Han är övertygad om att ni med ett gemensamt varför, tydliga mål, tydlig riktning och en god kultur kan uträtta storverk i verksamheten och göra det på ett hållbart sätt. Genom att utveckla ledarskapet och medarbetarskapet i organisationen skapar ni förutsättningar för att göra och bra och må bra under tiden.

Han har lång erfarenhet som chef och ledare i stora organisationer med erfarenhet av såväl direkt som indirekt ledarskap (chef över chefer). Med en bred erfarenhetsmix från ledarskap, verksamhetsutveckling, målstyrning och kommunikation bidrar han till att utveckla organisation ledare och medarbetare.

Sagt om Fredrik:
Fredrik är kompetent, glad, lätt att samarbeta med och inspirerande. Han skräddarsydde föreläsning/workshop efter våra behov, dagen blev strålande. Vi vill gärna behålla honom:)

Alla artiklar av Fredrik Nilsson

Artikel

Feedback för att driva medarbetarengagemang

Logga för länk Läs mer

Artikel

Vad består ledarskap av?

Logga för länk Läs mer

Artikel

Få till nya beteenden i organisationen

Logga för länk Läs mer

Artikel

Vi är alla härmapor. Är du värd att härmas?

Logga för länk Läs mer

Artikel

Hur kan jag som ledare öka den psykologiska tryggheten?

Logga för länk Läs mer

Artikel

Feedback och återkoppling för lärande och utveckling

Logga för länk Läs mer

Artikel

Ledarskapets fyra dimensioner

Logga för länk Läs mer

Artikel

Så skapar du tydlighet i mål och vägen dit

Logga för länk Läs mer

Artikel

Varför är det så svårt att fokusera?

Logga för länk Läs mer

Artikel

Uppskattande ledarskap

Logga för länk Läs mer

Artikel

Organisation för ett gott ledarskap

Logga för länk Läs mer

Artikel

Vad är en ledare?

Logga för länk Läs mer

Artikel

Hur skapar jag tillit som ledare?

Logga för länk Läs mer

Artikel

Att tydliggöra mål och riktning är en ledares viktigaste uppgift

Logga för länk Läs mer

Artikel

Förändringskommunikation – hur och varför?

Logga för länk Läs mer
Gubbe i vägval mellan gamla och nya rutiner

Artikel

Förändringsledning - vad är det?

Logga för länk Läs mer