HejEngagemang logo
Kontakta oss

Vad innebär en lärande organisation?

Det pratas väldigt mycket om lärande organisationer nuförtiden, ett begrepp som ”trendar” i lika stor utsträckning som begreppet självledarskap. Människorna i våra organisationer måste lära nytt, lära om och ifrågasätta gamla sanningar. Allt för att vara fortsatt effektiva och framgångsrika, oavsett om man arbetar inom näringslivet eller offentliga sektorn. Men vad är egentligen en lärande organisation och hur i helsike ska vi lyckas åstadkomma det?

Johan Book

15/02/22

Gubbe som forskar

Vi människor har en inneboende vilja av att utvecklas, viljan är alltså redan på plats. Så det behöver arbetsgivare inte oroa sig för i någon högre utsträckning även om det verka ligga fokus på just individernas egna ansvar i jakten på att bli en lärande organisation. Det är kanske snarare i ”görandet” det fallerar för många vad det gäller sin egen utveckling och om både individ och arbetsgivare tar ett gemensamt ansvar för lärandet så kommer vi nå längre tillsammans!

Våra beteenden präglas väldigt mycket av strukturer och förutsättningar. Det vi uppfattar som prioriterat, något vi uppmuntras och följs upp på, något som det frigörs tid och resurser för kommer också hända i betydligt större grad än när vi upplever motsatsen.

Vi bör lägga mer krut på möjligheterna och förutsättningarna att faktiskt lära och utvecklas över tid. Som individ handlar det om att frigöra tid för lärande och för arbetsgivaren handlar det om att se över de organisatoriska förutsättningarna för att skapa en möjliggörande lärmiljö.

 

Sluta snacka, börja göra!

Vi pratar, som sagt, en massa om lärande organisationer men ganska lite av diskussionerna kretsar kring hur vi skapar bra förutsättningar för chefer och medarbetare att både förstå, vilja och ha möjligheten att både lära och utvecklas.

 

Att arbetsgivare och ledning verkligen agerar för att bygga in en massa härligt bra förutsättningar för just lärande och utveckling. Att skapa strukturer som främjar lärande och givetvis med medarbetarnas hjälp både identifierar och agerar på strukturer som hämmar det. Och att medarbetarna verkligen tar ansvar för alla de möjligheter som finns och som de får.

 

Så att vi tillsammans skapar de bästa förutsättningar för den där viktiga kompetensutvecklingen!

 

Vi måste ta 100 % ansvar, både som individer och arbetsgivare!

Drömläget är givetvis att chefer och medarbetare tar 100% ansvar för sitt lärande och utveckling samtidigt som arbetsgivaren tar 100% ansvar för att skapa bra förutsättningar för just lärande och utveckling. Snacka om ”perfect match”, då jäklars kommer vi få se en organisation som både sjuder av engagemang och lärande över lång

 

Och lärande handlar inte bara om att skicka i väg folk på utbildning, även om vi ofta tar det som en lätt genväg. I väg med dem bara, så kommer de tillbaka fullärda och kommer agera annorlunda framåt på grund av allt nytt de lärt sig. Nja, det fungerar inte riktigt så. Man kan lära sig på en massa olika sätt, inte bara genom att gå en utbildning.

Här är några exempel på lärande aktiviteter:

 • Uppföljning av utfört arbete. Vad har gått bra? Varför det? Vad har gått mindre bra? Vad kan vi lära oss av det?
 • Diskutera hur vårt samarbete (kanske också vårt samarbete med andra avdelningar/team/kunder) fungerar och vad vi kan göra bättre?
 • Bjuda in kunder och intressenter och låta dem berätta mer om hur de upplever vår leverans och vårt bemötande.
 • Diskutera hur vi på vår avdelning/team beter oss mot varandra (eller kanske våra kunder) och vad vi kan göra bättre?
 • Gå bredvid en kollega/kollegor och lära sig mer.
 • Workshops där vi till exempel ifrågasätter gamla ”sanningar”, rådande processer och arbetssätt.
 • Läsa en bok, en studie, titta på en föreläsning (på Youtube finns det galet mycket kunskap, helt gratis).
 • Planerade utbildningar (du behöver inte vara orolig, de finns med på lärolistan).
 • Oavsett vilken av ovanstående man väljer så kan man också se till att öka ”transfer” i lärandet genom att lära sina kollegor det man själv lärt sig. Så att än fler lär sig och drar nytta av den nya kunskapen.

Men hur gör vi för att skapa en lärande organisation då?

I vanlig ordning är vi inne på ett välbeforskat område, då borde vi också lära oss av alla den kunskap som finns att tillgå i ämnet. Ledarskapet spelar även i detta fall en avgörande roll, cheferna utövar (oavsett om de vill eller inte) en social påverkan på sina medarbetare. Denna sociala påverkan kommer att få dem att känna och agera på ett visst sätt, mot en given riktning.

Om vi då säger att en lärande organisation är något vi vill uppnå, så måste chefernas (på alla nivåer!) sociala påverkan också innehålla tydliga förväntningar, prioriteringar, uppmuntran, uppföljning och stöd i jakten på det där lärandet.

 

Ledarskap som främjar lärande

Exempel på ledarbeteenden som främjar en lärande organisation kan vara att man stöttar och uppmuntrar sina medarbetare (gäller fortfarande chefer på alla nivåer) att både lära sig och våga testa nytt. Man kanske är den som utbildar själv, ger feedback på utfört arbete eller ställer krav på (och ger förutsättningar) för lärande.

 

Det är också viktigt att man utmanar medarbetare som inte tar ansvar för lärandet och till slut det viktigaste, att man själv som chef (gäller fortfarande chefer på alla nivåer) är en förebild och visar att man både utvecklar sig själv och visar intresse för andras lärande och utveckling.

 

Vad kännetecknar då en lärande miljö?

Vi ska nu försöka bli än lite mer konkreta kring hur ni skapar förutsättningar för en lärande miljö. Se nedanstående punkter som något som bör finnas på plats för att både chefer och medarbetare ska uppleva en miljö som både uppmuntrar och främjar lärande, samlas kring de olika punkterna och diskutera hur ni ska få kriterierna på plats i just er organisation.

Kriterier att diskutera i jakten på en lärande organisation:

 1. Att både chefer och medarbetare upplever ett förändringsbehov för att möta framtida utmaningar.

 2. Att det finns en hög läropotential (dvs att det finns en stor utvecklingspotential gällande lärande) och en kultur som faktiskt främjar samverkan mellan olika delar av verksamheten.

 3. Att man upplever att det finns strukturer och belöningssystem (det behöver absolut inte vara monetära belöningar, uppmuntran och synliggörande fungerar alldeles utmärkt) som främjar lärande.

 4. Att det finns karriärmöjligheter som inte bara handlar om att klättra uppåt i en hierarki, utan att det även finns horisontella karriärmöjligheter.

 5. Att man upplever uppmuntran, uppföljning och återkoppling på både lärande och sitt ”görande”.

 6. Att nytänkande uppmuntras och att det är välkommet att testa nya saker (framför allt sådant som ni aldrig testat förut).

 7. Att organisationsutveckling sker nerifrån och upp, inte det traditionella (och gammalmodiga) uppifrån och ner.

Kompetens handlar inte om vad vi kan och vet. Utan hur vi använder kunskapen och vilket värde vi skapar

Vilja och intention får ofta storstryk av struktur och organisation – se till att börja göra!

Efter att ni diskuterat ovanstående kriterier, ni har kanske till och med tagit fram en genial plan för hur ni ska få kriterierna på plats så gott det går så är det dags att ”börja göra”. Och det är i vakuumet mellan lärandet, planeringen och det viktiga görandet vi ofta fallerar. Det vill säga vi kommer aldrig riktigt till skott med de där viktiga och geniala grejerna vi kommit på, och gör vi inget annorlunda framåt så kommer heller aldrig människorna i organisationen att uppleva, känna och agera annorlunda.

 

Så se till att alltid konkretisera vad ert nya lärande kommer innebära för hur ni prioriterar och agerar annorlunda framåt, sätt mål, uppmuntra, följ upp, återkoppla och utvärdera effekthemtagningen.

 

Då kommer ni bli en organisation med massor av engagemang, välmående, lärande, utveckling och framgång över lång tid!

 

Stort lycka till!

/Johan 🙂

 

Ett extra stort tack till biträdande professor Andreas Wallo för inspiration och kunskapsförmedling!

Dela gärna artikeln!

Jag godkänner att min e-postadress sparas enligt HejEngagemangs villkor