Kraften i ett starkt medarbetarengagemang - Från måste till vill

Teaser på föreläsningen

Målgrupp: Alla medarbetare, ledningsgrupp och chefer
Längd: Denna föreläsning är vanligtvis cirka en timme och den går med fördel även att bygga ut till en tvåtimmars-, halv- eller heldagsaktivitet.

Välkommen till en föreläsning gällande kraften i ett starkt medarbetarengagemang. I denna föreläsning ger vi dig bakgrunden till vad arbetspsykologiforskningen säger om hur du skapar ökat engagemang, ökat välmående och ökade prestationer. För dig själv och för andra. Allt för att skapa hållbara resultat över tid. Niklas blandar humor med allvar och ger dig enkla vardagsexempel som du direkt kan agera på.

När vi är tillsammans en timme går vi igenom:

  • Hur det hänger ihop utifrån arbetspsykologiforskningen gällande ledarskap, engagemang/motivation, välmående, prestation och hållbara resultat
  • Hur vi skapar de bästa av förutsättningar för andra och för oss själva att må bra och prestera bra
  • En kort bakgrund till hur det ser ut i de flesta organisationer idag och vilka de vanligaste utmaningarna är
  • Ett resonemang om vikten av att ta 100% ansvar för sitt eget görande och varande samt för de relationer vi har kopplat till vårt arbete
  • En introduktion till Engagemangsprofilen® som handlar om att skapa optimala förutsättningar för varje individ till ökat engagemang, välmående och prestationer. Den innehåller följande fyra delar: drivkrafter, energi, superkrafter, arbetsmiljö och organisationskultur

När vi har två timmar att tillgå gör vi vanligtvis följande:

  • Föreläsningen med innehållet ovan
  • Energikollen som är en del av Engagemangsprofilen där vi ger alla medarbetare möjligheten att identifiera vad som ger och tar deras energi kopplat till arbetet
  • Skapar en ”att göra-lista” baserad på vår individuella Energikoll där vi prioriterar olika aktiviteter för att öka vår energi kopplat till vårt arbete.

Och när vi kör en heldag tillsammans är detta drömscenariot:

  • Alla steg ovan, dvs föreläsning, Energikoll, identifiering och förflyttning av styrkor till superkrafter
  • Samt arbete med våra drivkrafter och i vilka arbetsmiljöer och organisationskulturer vi mår som bäst och därmed även växer, utvecklas och presterar som bäst i

Föreläsare

Niklas Delmar har de senaste femton åren varit helt begeistrad av hur vi bygger hållbara organisationer och människor, samtidigt. Han har en bakgrund som ledare i större och mindre organisationer och som strategi-, ledarskaps- samt organisationskonsult. För fem år sedan blev övertygelsen om att vi tillsammans kan skapa ett mer engagerat och välmående Sverige hans primära drivkraft. Niklas är en skicklig pedagog, kommunikatör och strateg. Han växlar sina dagar med att föreläsa, utbilda och arbeta långsiktigt med organisations-, ledar- och medarbetarutveckling.