Den ädla konsten att sätta mål och följa upp för att styra om din verksamhet!

Klicka för att titta på webinariet

Välkommen till webinarium gällande den ädla konsten att sätta mål och följa upp. Hur man skapar engagerande mål och aktivitet i en allt mer turbulent omvärld. Cornonavirusets framfart ritar om kartan för våra verksamheter och det har nog aldrig varit viktigare att tydliggöra vad som händer nu, vad som ska prioriteras, vilka mål som består och framförallt hur vi ska arbeta tillsammans då vi kanske inte sitter på samma plats längre.

”Över tusen studier visar att ett korrekt utformat och genomfört målsättningsarbete ökar arbetsprestation med 20-25%”

Under 30 minuter går vi igenom:

  • Vilka mål ska sättas och av vem?
  • Hur du genom en korrekt uppföljning ökar arbetsprestation med i snitt 25%?
  • Varför uppmuntran är ett av dina viktigaste verktyg att styra beteenden och förändring?
  • Vad som är kärnan i alla framgångsrika strategigenomföranden och hur du ser till att den finns på plats?

Webinarium - Den ädla konsten att sätta mål och följa upp för att styra om din verksamhet!

Ladda ner presentationen här!

Underlag för Målsättning och uppföljning

Ladda ner arbetsmaterial här

Punktlista för strategigenomföranden

Ladda ner listan här

Johan Book är rådgivare på HejEngagemang och har arbetat med ledar- och teamutveckling i 20 år. Han har skrivit storsäljaren ”Ledarutmaningen – planera är silver, göra är guld” och han kommer ta dig på en guidad tur genom världens mest evidensstarka forskning och vad den visar gällande mål- och uppföljningsarbete. Decennier av avancerad forskning nerkokat till lättapplicerade och konkreta beteenden.

När du ändå är här, signa upp på vårt nyhetsbrev!