HejEngagemang logo
Kontakta oss

Att tydliggöra mål och riktning är en ledares viktigaste uppgift

”Om du inte vet vart du ska så spelar det inte heller någon roll vilken väg du tar”, svarade katten när Alice i underlandet frågade vilken väg hon ska välja. Hur ser det ut på din arbetsplats? Är ni som Alice eller är målet klart och tydligt för alla? En viktig uppgift för ledaren är att göra det tydligt vart ni ska, så att alla hittar sin egen rätta väg. Men hur?

Vi ska vara Sveriges ledande företag inom branschen och ha de nöjdaste kunderna.

Det gör det inte särskilt tydligt vad jag ska göra en tisdag i mars. Den fluffiga visionen behöver landa på medarbetarens skrivbord och i arbetsvardagen för att ge kraft och tydlighet.

 

Gör vision och mål konkreta!

I skrivande stund är många företag och organisationer mitt uppe i målarbete, strategi, verksamhetsplanering och budgetarbete. Någon kanske börjar i visionsarbetet och dammar av de fina orden ni har på affischer och som bakgrund på datorns skrivbord. Missförstå mig rätt – visioner är ett jättebra och ett starkt verktyg för att styra åt rätt håll. Allt för ofta är visionen tyvärr fluffig och för allmängiltig. Hjälp till att översätta visionen så att den landar i arbetsvardagen. Gör det konkret och gör det tillsammans med medarbetarna.

 

Se till att skapa förutsättningar för att mål och visioner landar tydligt på medarbetarens skrivbord och i arbetsvardagen – då ger den kraft och tydlighet. Många organisationer kommer att ha skrivbordet både på kontoret och i hemmet framöver. Då är det ännu viktigare att alla vet vart vi ska så att medarbetaren kan ta ett eget ansvar för göra rätt saker, samtidigt som ledaren kan känna en ökad trygghet i att de val och prioriteringar som ständigt görs ligger i linje med den övergripande visionen.

 

Det börjar med dig som ledare!

Som i de flesta sammanhang behöver det börja med dig själv. För att göra det tydligt för andra måste det vara tydligt för dig själv. Har du gjort din organisations vision till din egen? För att vara trovärdig räcker det inte med att du kan berätta om visionen med hjälp av en snygg serie powerpointbilder som någon annan tagit fram. Du behöver översätta den till dig själv och göra det på ditt sätt. Formulera varför visionen är viktig för DIG? Använd DINA ord och hitta DITT eget varför. Varför är visionen viktig för den verksamhet du leder?

När alla vet vart de ska behöver de inte fråga katten (eller chefen!) om vägen.

Men vad ska vi göra (och inte) då?

Eftersom det är de saker vi gör som tar oss närmare vårt mål är det viktigt att göra det konkret. Därför behöver visionen kopplas till konkreta beteenden och aktiviteter. Först då blir visionen mindre fluffig och börjar landa på skrivbordet och i arbetsvardagen. Ta en diskussion med dig själv och med medarbetarna med utgångspunkt i frågorna:

 

För att ta oss mot visionen och nå våra mål…

…vad ska vi börja göra som vi inte gör idag?

…vad gör vi idag som vi ska sluta göra eftersom det inte leder i rätt riktning?

…vad är det vi gör idag som vi ska fortsätta göra och göra mer av?

 

När vision och mål är konkreta och alla vet vart de ska behöver de inte fråga katten (eller chefen) om vägen utan kan hitta sin egen väg framåt.

Mer om målsättning och strategiarbete

Här är två arbetsdukar som underlättar ett mål- och uppföljningsarbete:

 

Vi har även föreläsningar inom ämnet, bland annat:

Dela gärna artikeln!

Jag godkänner att min e-postadress sparas enligt HejEngagemangs villkor