HejEngagemang logo
Kontakta oss

Medarbetarskapsutveckling

Östhammars kommun
Skapandet av en effektiv, medskapande och samverkansorienterad organisation.

Östhammars kommun är en liten Roslagskommun med ca 22 000 invånare, fördelat över fem tätorter. Deras kommunorganisation har verksamhet på fem orter, främst inom äldreomsorg, barnomsorg samt skola, och medarbetarna befinner sig alltså på drygt 90 olika arbetsplatser.

 

2015 genomfördes ett stort värdegrundsarbete där det beslutades om gemensamma värderingar som ska känneteckna Östhammars kommun. Dessa värderingar består av Engagemang, Ansvar, Öppenhet och Tillsammans.

Jag tar ansvar för min roll som medarbetare med engagemang och öppenhet. Jag gör det tillsammans med mina kollegor.

Så sammanfattas medarbetarskapet på Östhammars kommun, som tar utgångspunkt i deras värdegrund. Men hur nådde vi dit?

Utmaning

2021 omorganiserades kommunen – i huvudsak en strukturell förändring för att effektivisera tjänstemannaorganisationen, men också av en kulturell förändring som inkluderade alla anställda. Kommunen var övertygade om att detta skulle kräva en stor omställning och en större medvetenhet kring vad de gjorde i deras arbete, och hur det gjordes. Behovet av att stärka sättet att utföra jobbet väl, samt anpassa sig till förändringar och vara mer proaktiva för förändring, inte bara i de egna arbetsuppgifterna, utan även hur de ska förhålla sig och agera gentemot arbetskamrater och arbetsgivare.

 

Därför behövde Östhammars kommun hjälp att utforma medarbetarskapet, hur de kan jobba med det och hålla det vi liv. Det fanns redan en ledarpolicy och olika ledarskapsutbildningar som tar avstamp i värdegrundsarbetet från 2015 och de ville skapa motsvarande för medarbetarna.

 

Uttalade behov:

 • Landa i viktiga medarbetarbeteenden
 • Stötta i att entusiasmera och inspirera ledningsgruppen
 • Ta fram produkter för att utbilda anställda i medarbetarskapsrollen och vad den innebär.
 • Train the trainer-koncept

Lösning:

Vårt mål var att skapa en tydlig bild kring vad det goda medarbetarskapet betyder för Östhammars kommun och hur det samspelar med det goda ledarskapet. För att nå fram till detta lade vi upp arbetet i tre steg:

 

STEG 1 – Workshop

Workshop med HR, kommunledning och verksamhetschefer.
Syfte: entusiasmera och inspirera goda medarbetarbeteenden

 

 • Vad säger forskningen om medarbetarskap (självstyrande vs samspelande)
 • Medarbetarskap kopplat till Värdegrunden
 • Vad är ett beteende och hur kan vi påverka beteenden
 • Vikten av ett väl utformat målarbete
 • Kommunikation – Att vara budbärare eller fanbärare
 • OCB – Organizational Citizenship Behavior
 • Workshop: Arbeta fram Östhammars kommun Medarbetarprofil
  • Bryta ner Östhammars fem värderingar
  • Koppla dessa till deras organisatoriska mål
  • Skapa en övergripande medarbetarprofil

 

STEG 2 Verktyg

Vi satte ihop ett verktygskit som ledarna kan använda för att träna medarbetarna i ett gott medarbetarskap som bestod i:

 • Kraften i ett starkt medarbetarskap – Digital föreläsning och övningar
 • Ventilen – påståendespel
 • Energikollen – Vad ger och tar min energi på arbetet? Digital instruktion och verktyg
 • Tips till HR och ledare – framgångsfaktorer för att förankra och aktivera Medarbetarskapet på Östhammars kommun

 

STEG 3 Train the trainer

Vi utbildade alla ledare i tre verktyg som vi tagit fram för att de självständigt sedan skulle kunna aktivera medarbetarprofilen i organisationen.

 

1. Kraften i ett starkt medarbetarskap – Inspelad föreläsning med tillhörande reflektionsövningar för alla anställda att titta på och reflektera kring tillsammans med sina ledare.

 

2. Ventilen – Ventilen är ett kommunikationsspel för anställda som ska bidra till dialog. Tillsammans tog vi fram 40 stycken påståenden i samråd med Östhammars kommun rörande följande ämnen: Arbetsklimat, Arbetsgemenskap, Ledarskap, Medarbetarskap, Organisation, Kommunikation, Värdskap, Mål, Ansvar, Engagemang, Öppenhet och Tillsammans. Syftet var att se vilka ämnen och påståenden där medarbetarna är ense/oense för att tydligare kunna sätta in resurser kring beteendeförändring för att utveckla Medarbetarskapet.

 

Exempel på påståenden

”Vår framgångs styrs av att alla tar ansvar för sitt arbete och samarbetar med andra”

”Jag vet var vi är på väg och hur jag kan bidra till att nå våra gemensamma mål”

”Vi talar väl om vår kommun”

 

3. Energikollen – Energikollen hjälper att identifiera vad du vill sluta, fortsätta och börja göra för att göra mer av det som ger dig energi kopplat till ditt arbete. En del saker kan du enkelt ändra på egen hand och andra behöver du sannolikt föra en dialog med dina kollegor och ledare kring för att genomföra i sann medarbetarskapsanda.

Effekt/Resultat

Arbetet pågår löpande och alla verktyg med tillhörande reflektioner ligger på kommunens intranät för alla att ladda ner och använda vid behov.

Samarbetet med HejEngagemang har varit roligt, inspirerande och värdefullt. Att börja med att skapa en tydlig bild i vår kommunledning om vad det goda medarbetarskapet betyder för oss och knyta det till vår värdegrund och organisatoriska mål skapade en bra plattform att utgå från. Att sedan på ett lättsamt sätt med hjälp av verktygen jobba med medarbetarskapet i vardagen har varit en nyckelfaktor för oss. Verktygen används flitigt i våra verksamheter och det blir alltid ett sådant härligt ”surr” och energi i rummet när medarbetarna använder sig av dem. De är enkla att använda både för chef och medarbetare, precis som vi vill ha det. Tack vare den omfattande förankringsprocessen är detta någonting som verkligen lever vidare och som ständigt utvecklas tillsammans med våra chefer och medarbetare.Elin Söderlind, HR-Specialist Östhammars Kommun

Intresserad av våra erbjudanden och tjänster?

Kontakta oss