HejEngagemang logo
Kontakta oss

HejEngagemang + Kommuner = klockren effekt 

Vår vision är ett mer engagerat och välmående arbetsliv. Vi har haft förmånen att tillsammans med flera av Sveriges kommuner bidra till ett ökat engagemang och välmående. På den här sidan kan du läsa mer om hur vi arbetat tillsammans med Östhammars kommun för att öka engagemang och välmående.

Hållbart medarbetarengagemang i kommunen

Vi har just nu många uppdrag hos er, våra svenska kommuner, och ju mer vi arbetar med er desto mer övertygade blir vi om att HejEngagemang + Kommuner = klockren effekt kopplat till vår mission om ett mer engagerat och välmående samhälle.

 

Ett av våra ledord är effektfullt och genom att bidra till att öka engagemang och motivation hos er och era medarbetare bidrar vi till effekter hos era chefer, medarbetare och de som bor i er kommun – unga som gamla – det gillar vi extra mycket!

 

För att nå ett mer engagerat och välmående liv fokuserar vi på, ledarskap, medarbetarskap och medarbetarkommunikationen för att skapa engagerade, hållbara och högpresterande organisationer. Alla våra teorier, modeller och angreppssätt är väl grundade i den mest evidensstarka forskningen som finns inom arbetspsykologin. Vi arbetar bland annat med Self Determination Theory, som skapar förutsättningar för motivation och engagemang och Goal Setting Theory som skapar förutsättningar för hög måluppyllelse.

Varför arbeta med oss på HejEngagemang?

Många av er har såklart både egen kraft, resurser och kunskap om hur ni skall arbeta för att skapa de bästa förutsättningarna för att alla på arbetsplatsen skall känna sig engagerade och motiverade. Men ibland finns det ett behov av att ha en partner att bolla med eller att tänka tillsammans med Vi erbjuder olika former av rådgivning inom ledarskap, medarbetarskap och medarbetarkommunikation kopplat till vilka utmaningar ni står inför, både på organisationsnivå och på individnivå.  

 

Vi har bett fyra av de kommuner vi arbetar med just nu att kort berätta vad vi gör tillsammans och varför de valde att arbeta med just oss.

Medarbetarskap i Östhammars kommun

En av de kommuner vi arbetar med just nu är Östhammars kommun. Vi har tillsammans med kommunen tagit fram ett program för medarbetarskapsaktivering. Vi har utbildat cheferna och gett de kunskap, kompetens och verktyg för att själva kunna arbeta vidare i sina respektive grupper.

 

Östhammars kommun har gjort en film för att beskriva varför de arbetar med medarbetarskap:

Vill ni också öka engagemanget i er kommun?

Ja det vill vi!

Jag godkänner att min e-postadress sparas enligt HejEngagemangs villkor