HejEngagemang logo
Kontakta oss

Certifiera dig i OBM Beteendeförändring

Organizational Behavior Management (OBM) grundar sig på massiv forskning om inlärningspsykologi och varför vi gör som vi gör. Du blir rustad med oumbärlig kunskap om hur beteenden formas och hur du kan tillämpa den kunskapen för att skapa ett sammanhang som stärker önskade beteenden.

Ikon för målgrupp

Målgrupp:

För dig som i din roll förväntas påverka andra människor. T ex chef/ledare i kärnverksamhet eller i stödfunktion, eller förändringsledare.

Bli bättre rustad att jobba med beteendeförändring

I samarbete med OBM-experten Caroline Lornudd erbjuder vi en två-dagarsutbildning som certifierar dig i beteendeförändring utifrån OBM-principer. Certifieringen ger dig det du behöver kunna för att effektfullt stödja, och säkerställa att det organisatoriska sammanhanget stödjer, beteendeförändring. Under dagen varvas teori, övningar och praktiska case kring beteendeförändring. Gruppstorleken är begränsad till 12 personer för att främja dialog och aktivt deltagande.

Vill du ha nya resultat behöver du göra nya saker

Caroline Lornudd är leg. psykolog och har en PhD i ledarskap från Karolinska Institutet. Hon har forskat på beteendeförändring och är en erfaren och mycket uppskattad utbildare av OBM. Som kurslitteratur för denna certifiering använder vi ”OBM i praktiken: förändra beteenden och nå resultat i organisationer” av Rolf Olofsson och Kenneth Nilsson, samt Hej Engagemangs bok ”Börja göra”. Dessa ingår i priset för certifieringen.

 

Kursmål:

  • Kunna identifiera och beskriva beteenden
  • Förmåga att översätta övergripande organisationers värderingar/mål/policys till konkreta beteenden
  • Förstå vad som formar ett beteende i en konkret situation (beteendeanalys)
  • Kunskap om organisatoriska förutsättningar som påverkar beteenden
  • Kunskap om sambandet mellan OBM och ledarskap
  • Förmåga att välja lämpliga sätt att följa upp som stödjer beteendeförändring

 

OBM är en utmärkt metod för att lyckas identifiera nyckelbeteenden och göra dessa till nya och hållbara vanor.

Du kan inte förändra någon annan, men du kan däremot skapa förutsättningar för att någon annan ska förändras

Stockholm

När

22 augusti kl 9.00-17.00 samt 23 augusti kl 9.00-16.00

Var

Dalagatan 7, Stockholm

Anmälan

Anmälan är bindande men kan överlåtas till annan person vid förhinder

Investering

14 700 kr exkl. moms

Logga för länk Jag vill anmäla mig

Om länken ovan inte fungerar kan du skicka din anmälan direkt till niklas.delmar@hejengagemang.se 

Att lära mig om OBM är det närmaste jag har kommit den där berömda Matrix-scenen när Keanu Reeves får välja mellan ett rött och ett blått piller. Jag gick en utbildning i OBM och fick ett rött piller som gjorde att jag såg på mänskliga beteenden på ett nytt sätt.Caroline Lornudd

Våra andra öppna utbildningar:

Program och utbildningar

Öppet Ledarskapsprogram

Logga för länk Läs mer

Program och utbildningar

Engagerande förändringsledning

Logga för länk Läs mer

Certifieringar

Certifiera dig till Engagemangskommunikatör

Logga för länk Läs mer

Certifieringar

Certifiera dig till Engagemangsambassadör

Logga för länk Läs mer

Program och utbildningar

Sömnskolan – för en mer effektiv och hållbar sömn

Logga för länk Läs mer

Intresserad av våra erbjudanden och tjänster?

Kontakta oss