HejEngagemang logo
Kontakta oss

Säkra effekthemtagning i er organisation

Vi är galet duktiga och glada i att sjösätta en massa initiativ i våra organisationer - till exempel strategiska planer, nya policys, förändringsinitiativ, omorganisationer, förändrade arbetssätt eller ökad digitalisering. Allt med en gemensam nämnare, att utveckla och få organisationen att prestera bättre. Men hur står det till med den där effekten egentligen?

Johan Book

04/02/22

Gubbar som mäter aktivitet

Hur utvärderar ni de insatser ni gör i er organisation? Hur följer ni upp att ni faktiskt gör det ni säger att ni ska göra? Hur följer ni upp effekten av insatserna? Hur agerar ni på målavvikelser?

 

En tydlig målbild är guld värd

Att ha ett tydligt effektmål när det är dags att driva förändringar är väldigt viktigt, vad är det vi vill uppnå egentligen? Utan det kommer det bli väldigt svårt för er att mejsla fram konkreta aktiviteter för hur ni ska lyckas kamma hem den där åtråvärda effekten. Det blir också väldigt svårt att ha koll på om förändringen bidrog till något värde eller inte? Och så vill vi ju inte ha det, eller hur?

Modell på effekthemtagning

Vi driver inte förändringen för förändringens skull, utan för effekten/värdet den ska skapa. Så se till att ha en jäkligt tydlig och attraktiv bild av vad ni ska ha uppnått när ni väl är i mål och se för allt i världen till att ni har koll på om ni är på väg dit eller inte.

 

Vi älskar förändring – under rätt förutsättningar

Vi människor fullkomligen älskar förändring. Om vi kommer på det själva och upplever en direkt nytta av det vill säga. Om de två kriterierna inte är uppfyllda så kommer motståndet för förändringen att öka markant.

Vi människor är unika och komplexa, men vi är väldigt enkla när det kommer till beteenden. Vi gör mer av det vi uppmuntras för och mindre av det vi inte uppmuntras för.

Om vi vill påverka människors vilja och förändra deras beteenden behöver vi bygga in strukturer som främjar beteendeförändringar. Inom beteendepsykologin finns det tre kriterier som ökar sannolikheten att en individ förändrar ett beteende

Tre kriterier som uppmuntrar beteendeförändring

 1. Gemensam attraktiv riktning (mål) och tydlighet kring mitt bidrag.

 2. Omedelbara belöningar i form av uppmuntran och synlighet på beteendet/aktiviteten

 3. Tydlig målprogress

Kunskap, attityd, förutsättningar och beteenden. I rätt ordning.

Först handlar det om att förflytta chefers och medarbetares kunskap, attityd, förutsättningar och beteende i en viss riktning. En riktning som överenskommet är ”vägen till målet/effekten”. Det är först efter det man kan utvärdera själva effekten. Vad det gäller att staka ut ”vägen till målet” så är den absolut största framgångsfaktorn att involvera de som kommer att påverkas av förändringen i så tidigt skede som möjligt. Ett enkelt knep som ökar sannolikheten för att ni tar fram rätt förbättringsaktiviteter för ändamålet och samtidigt ökar genomförandekraften enormt i er organisation.

 

Först säkerställa beteendeförändringen, sen kan vi utvärdera effekten

När det gäller att utvärdera effekten så tar jag språng och inspiration av i Donald Kirkpatricks utvärderingsmodell för lärande. Modellen publicerades för första gången redan 1959, då Donald L Kirkpatrick var Professor på University Of Wisconsin.Den har sen blivit vida känd, etablerad och använd i stora delar av världen för att utvärdera effekten av lärande.

Pyramid som beskriver nivåer av effekthemtagning

Kirkpatrick-modellen består av fyra steg för att utvärdera effekthemtagning av lärande i organisationer. Jag har för enkelhetens skull ”översatt” de olika stegen så att de passar in på även andra initiativ än just utbildning, vilket den passar alldeles utmärkt för.

Checklista för en härlig effekthemtagning:

Nivå 1: Kunskap

 • Hur säkerställer ni rätt kunskap om vad som ska uppnås och vad som behöver förändras hos de som kommer att påverkas av förändringen?
 • Hur involverar ni dem på bästa sätt så ni säkrar den viktiga delaktigheten?
 • Hur följer ni upp att kunskapen är god?

 

Nivå 2 Attityd:

 • Hur ska ni arbeta med att skapa engagemang och rätt attityd för det ni vill förändra och uppnå?
 • Hur hanterar ni de som är superpepp?
 • Hur ska ni hantera motståndarna?
 • Hur följer ni upp att attityden och engagemanget är på plats?

 

Nivå 3 Förutsättningar & kompetens

 • Hur säkerställer ni att medarbetarna har rätt förutsättningar att ”leva” det nya?
 • Har de rätt kunskap och kompetens att genomföra det de ska?
 • Finns det parallella initiativ eller strukturer som gör att de får det svårt att också hinna med just detta?
 • Hur följer ni upp att kompetens och rätt förutsättningar är på plats för att lyckas med det nya?

 

Nivå 4 Beteende

 • Vilka är era nyckelbeteenden/aktiviteter som kommer att ta er mot målbilden/effekten?
 • Hur uppmuntrar ni, följer upp och återkopplar att ni faktiskt gör det ni sagt att ni ska göra?
 • Hur ska ni ha koll på att ni faktiskt gör det ni sagt ska göra för att uppnå målet?
 • Hur ska ni agera på målavvikelser gällande beteenden/aktiviteter?
 • Hur ska ni se till att det förändrade beteendet håller i sig över tid?

 

Nivå 5 Effekt

 • Hur kopplar ni utvärderingarna av nyckelbetenden till effekthemtagningen/den slutliga målbilden?
 • Hur agerar ni om det ni tagit er för inte ger den effekthemtagning ni vill?

 

Vill du få bättre koll på målsättningsarbete, uppföljning och återkoppling? Då kanske denna föreläsning är något för dig.

 

Stort lycka till i ert förändringsarbete och kom ihåg att det inte är tjusiga dokument, system eller powerpoints som gör skillnaden i slutändan. Det är människorna och summan av deras engagemang och beteenden som gör.

 

/Johan & resten av Engagemangsgänget

Dela gärna artikeln!

Jag godkänner att min e-postadress sparas enligt HejEngagemangs villkor