Utbildningar

Webinarium

Heldagsutbildningar

Engagemangsambassadör

Vi erbjuder en heldagsutbildning som certifierar dig till Engagemangsambassadör. Ambassadörscertifieringen gör dig bättre rustad att jobba med engagemangsfrågan. Du får med dig kunskaper, verktyg och självinsikter som gör att du bättre kan bidra till ett mer engagerat och välmående Sverige!

Läs mer

Engagemangsfacilitator

Vi erbjuder en heldagsutbildning som certifierar dig till Engagemangsfacilitator. Certifieringen gör dig bättre rustad att jobba med engagemangsfrågan. Under en heldag går vi mer på djupet kring två centrala delar för att främja högt engagemang i vilken grupp som helst: mål och styrkor.

Läs mer