HejEngagemang logo
Kontakta oss

Vad är en kommunikativ organisation?

En kommunikativ organisation är en organisation där kommunikation spelar en central roll i alla aspekter av verksamheten. Det är en organisation där medarbetare känner sig bekväma att uttrycka sina åsikter och idéer, där ledare aktivt lyssnar och engagerar sig i dialog, och där information, kommunikation och kunskap flödar fritt mellan olika nivåer och avdelningar. En kommunikativ organisation främjar öppenhet, transparens och samarbete, vilket leder till ökad produktivitet, innovation, engagemang och ett starkt team.

Emma Egnell

24/08/23

Den främsta fördelen med en kommunikativ organisation är att den främjar öppenhet och samarbete, vilket leder till förbättrad problemlösning, ökad innovation och ökad produktivitet. Genom att skapa en kultur där medarbetare känner sig fria att uttrycka sina idéer och åsikter, och där ledare aktivt lyssnar och engagerar sig i dialog, kan organisationen dra nytta av olika perspektiv och erfarenheter. Detta skapar en starkare arbetsmiljö och ökar möjligheten att lösa utmaningar och fatta bättre beslut, vilket i slutändan leder till ökad framgång och konkurrenskraft.

Den kommunikativa organisationen kännetecknas av:

  1. Ansvaret för kommunikationen är fullkomligt decentraliserat; ansvaret ligger hos alla

  2. Kommunikationen är styrkebaserad, belys det som är bra så kommer ni att upptäcka fler bra saker att belysa (som ett eget litet ekosystem)

  3. Organisationen har lämnat envägskommunikationen bakom sig till förmån för att fokusera på att skapa gemenskap genom kontinuerliga dialoger. Man har satt ett tydligt och strategiskt skiljetecken mellan information och kommunikation

  4. Organisationen förstår värdet av att lyssna på medarbetarna. Konsten att lyssna är en långsiktig framgång och en viktig nyckel, det är ofta de som är närmast kunderna som vet om verksamhetens strategiska inriktning bör förändras.

Så bygger du en kommunikativ organisation

Skapa en kultur av öppen kommunikation

För att bygga en kommunikativ organisation är det viktigt att skapa en kultur av öppen kommunikation. Det innebär att skapa en trygg miljö där medarbetare känner sig bekväma att dela sina åsikter och idéer, i en miljö där de tas emot med nyfikenhet. Ledare spelar en avgörande roll i att etablera kulturen genom att vara förebilder för öppen och ärlig kommunikation. Genom att uppmuntra och belöna öppenhet kan ledare skapa en miljö där alla känner sig värdefulla och delaktiga. Det handlar i stor del om att även se till att förbättra och förenkla kommunikationsflödet.

 

Det innebär att se till att kommunikationskanaler är tydliga, tillgängliga och effektiva. Och att det alltid reflekteras kring att välja kanal utefter effekt och inte utefter gammal vana.

 

Visa empati för varandras perspektiv och behov

En kommunikativ organisation kännetecknas av ledare och medarbetare som är engagerade och aktiva lyssnare och som visar empati för varandras perspektiv och behov. Genom att aktivt lyssna på andra, visa intresse och vara öppna för olika synpunkter, kan organisationen bygga förtroende och uppmuntra till ömsesidig respekt. Att visa empati innebär att förstå och ta hänsyn till andras känslor och erfarenheter, vilket skapar en positiv arbetsmiljö där alla känner sig sedda och hörda.

 

Låt dialogen och feedback spela en central roll

I en kommunikativ organisation är kommunikationen inte bara enkelriktad, från ledare till medarbetare och vice versa, utan snarare en tvåvägskommunikation där dialog och feedback spelar en central roll. Det är viktigt att uppmuntra alla att vara aktiva deltagare i kommunikationsprocessen genom att vara öppen för åsikter, idéer och förslag. Genom att skapa möjligheter för öppna dialogmöten och utbyte av tankar kan organisationen dra nytta av olika perspektiv och erfarenheter, vilket kan leda till bättre beslut och lösningar.

I en kommunikativ organisation är kommunikationen inte bara enkelriktad, från ledare till medarbetare och vice versa, utan snarare en tvåvägskommunikation där dialog och feedback spelar en central roll.

En kommunikativ organisation är en investering i framgång

Sammanfattningsvis så kan man säga att bygga en kommunikativ organisation är en investering i framgång. Genom att främja öppen kommunikation, förbättra kommunikationsflödet, lyssna aktivt och vara empatisk samt främja tvåvägskommunikation, kan organisationer skapa en stark och sammanhållen arbetsmiljö där medarbetare trivs och är motiverade att prestera hållbart. En kommunikativ organisation främjar inte bara produktivitet och innovation, utan också tillväxt och framgång på lång sikt. Så låt oss sträva efter att bygga och stärka kommunikativa organisationer som främjar samarbete, engagemang och framåtanda!

Behöver du hjälp i arbetet att bygga en kommunikativ organisation?

Vi arbetar dagligen med affärsdriven medarbetarkommunikation och att hjälpa våra kunder att bygga sina kommunikativa organisationer. Kontakta oss för att veta mer om hur vi kan stötta just er organisation!

 

Jag vill ha hjälp att bygga vår kommunikativa organisation

Läs mer

Vill du läsa mer om kommunikativa organisationer så tycker vi att du ska ladda ner Lunds universitets rapport Den kommunikativa organisationen. I den finns massa matnyttigt att inspireras av i ditt vidare arbete.

Dela gärna artikeln!

Föreläsningar och utbildningar som främjar den kommunikativa organisationen

Föreläsningar och workshops

Den kommunikativa organisationen

Logga för länk Läs mer

Föreläsningar och workshops

Kommunikativt ledarskap och medarbetarskap i samklang

Logga för länk Läs mer

Föreläsningar och workshops

Strategiskt planerad medarbetarkommunikation

Logga för länk Läs mer

Föreläsningar och workshops

Medarbetarkommunikation – ramverk för strategisk planering

Logga för länk Läs mer

Certifieringar

Certifiera dig till Engagemangskommunikatör

Logga för länk Läs mer

Föreläsningar och workshops

Kommunikativt ledarskap

Logga för länk Läs mer

Jag godkänner att min e-postadress sparas enligt HejEngagemangs villkor