HejEngagemang logo

Vad är en ledare?

Du som ledare har olika roller - du leder verksamheten och medarbetare. Du ska skapa trygghet och agera förebild och visa i aktiv handling önskade beteenden.

Vad är egentligen en ledare? Jag kollar in definitionen av ”ledare” i Svenska Akademiens Ordlista och har reflekterat över hur kopplingen ser ut för dig som är ledare och chef.

Definition av "ledare" enligt SAOL

  1. En person som leder ngn verksamhet; person som ligger först i tävling

  2. Ämne som leder; t.ex. värme el. elektricitet; rör e.d. i kroppen: koppar är en god ledare

  3. Opinionsbildande artikel i tidning

1. En ledare fokuserar på människorna

Den första definitionen enligt SAOL är att en ledare leder verksamhet. Men en ledares främsta uppgift är väl att leda människor – inte verksamhet? Eller i alla fall borde det vara det. Om du som ledare har fokus på att leda människorna och att skapa förutsättningar för dem att bidra i verksamheten kommer resultaten på köpet. Självklart behöver du vara tydlig med mål och riktning och ramar för det ni ska göra – vad är vårt uppdrag, den enskilda medarbetarens uppdrag och vad är det vi inte ska göra. Som i många fall kan man tänka 80/20 – dvs 80% av ditt fokus på människorna och 20% på verksamheten.

 

Många organisationer som jag möter har haft som tradition att befordra en duktig expert till ledare, vilket ligger i linje med tankesättet att en ledare är den som leder verksamheten. En viktig insikt som ledare är att i många fall är medarbetarna större experter på vad ni gör än vad du är och de är framför allt expert i hur:et. Tillåt dem att vara det! Och tillåt dig själv att bli överraskad och stolt över att medarbetarnas lösningar i många fall är bättre än dina!

2. En ledare skapar psykologisk trygghet

Att som ledare vara ett ämne som sprider värme, omtanke och trygghet är absolut en uppgift för ledaren i en organisation. Ett av våra psykologiska behov enligt Self Determination Theory är att känna samhörighet på jobbet. Något som ökar dimensionen samhörighet är att känna att du som ledare bryr dig om mig för den jag är och inte bara för det jag gör. Att som ledare och chef leda med värme och omtanke är en framgång för att öka den psykologiska tryggheten på arbetsplatsen. Även i tuffa situationer och perioder kan du leda med värme och empati. Att känna FÖR någon är inte att förväxla med att du känner MED någon. Att känna för någon är att visa förståelse för känslor och det ibland jobbiga som kan hända. Att känna med är snarare att tycka synd om eller ha medlidande vilket ofta triggar negativa känslor hos dig själv.

Du som ledare är förebild – medarbetarna kommer att göra som du gör, inte som du säger!

3. En ledare sätter normer

Du som ledare är opinionsbildare – inte exakt som ordboksdefinitionen i början av artikeln. Men du som är ledare och chef sätter normen i ditt team och din organisation. Det du gör kommer andra att göra – de kommer att kopiera dina beteenden. Därför behöver du som ledare tänka på vad du gör, hur du pratar och vad du säger. Om du i aktiv handling visar att det är viktigt att få hela livet att fungera, genom att exempelvis gå i tid på dagarna för att hinna hämta barnen, kommer medarbetarna känna att det är OK att göra det samma. Och det omvända – om du svarar på, eller skickar e-post på kvällar och helger kommer medarbetarna att göra det samma.

 

Pratar du om det som går bra för er och vilka framgångar ni har tillsammans kommer medarbetarna att börja fokusera på det som går bra och det som fungerar. Väljer du att prata om det som inte fungerar kommer ni att ägna er uppmärksamhet åt det. Så välj vad du vill att ni ska fokusera på. Mitt tips är att du som ledare ska ägna mer tid åt det som fungerar och stärka det – det är lättare att göra mer av det vi redan gör än att förändra beteenden och göra nya saker.

Dela gärna artikeln!

Behöver ni hjälp att utveckla goda ledarbeteenden på er arbetsplats?

Program och utbildningar

Ledarskapsprogram – med engagemang som drivkraft

Logga för länk Läs mer

Föreläsningar och workshops

Kommunikativt ledarskap

Logga för länk Läs mer

Föreläsningar och workshops

Sätt ihop en seminarieserie

Logga för länk Läs mer

Jag godkänner att min e-postadress sparas enligt HejEngagemangs villkor