HejEngagemang logo
Kontakta oss

Vad kännetecknar det transformerande ledarskapet?

Transformerande ledarskap är en värdeskapande ledarskapsstil som är baserad på Full Range Leadership Model (FRLM). Denna modell är utformad för att hjälpa ledare att utveckla en djupare förståelse för sin roll och att utveckla en förmåga att leda och inspirera andra på ett engagerande sätt. Vi kommer här att utforska FRLM och hur det kan användas för att utveckla det transformerande ledarskapet.

Emma Egnell

18/04/23

Vad är Full range leadership model?

Full range leadership model (FRLM) beskriver tre huvudsakliga ledarskapsstilar:

  • Låt gå-ledarskapet är det mest destruktiva ledarskapet. Här hittar vi ledare som varken kan eller vill säga ja eller nej.
  • Transaktionella ledarskapet är uppdelat i avvikelsebaserat ledarskap och villkorligt förstärkande ledarskap
  • Transformativa ledarskapet är det som lirar bäst med det motiverande ledarskapet.

 

Det är det transformativa ledarskapet som vi skall titta närmare på tillsammans. Häng med!

Full range leadership model

Vad kännetecknar den transformerande ledaren?

En transformerande ledare kännetecknas av förmågan att inspirera och motivera medarbetare att utveckla sig själva och att uppnå gemensamma mål. Här är sju specifika kännetecken som utmärker en transformerande ledare:

 

Öppen

Transformerande ledare är ständigt öppna för innovation. De letar hela tiden efter möjligheter att göra saker annorlunda och är alltid öppna för nya idéer, oavsett var dessa idéer kan dyka upp.

 

Visionär

Transformerande ledare har en klar vision och kommunicerar den på ett tydligt sätt för sina medarbetare. De har en förmåga att se framåt och kan identifiera vilka förändringar som behöver göras för att uppnå visionen.

 

Empatisk

Transformerande ledare är empatiska och förstår sina medarbetares behov och känslor. De lyssnar aktivt, med intentionen att förstå, och tar hänsyn till medarbetarnas åsikter och erfarenheter.

 

Coachande

Transformerande ledare coachar och hjälper medarbetarna att utveckla sina färdigheter och uppnå sina mål. De ger stöd och uppmuntran, samtidigt som de utmanar medarbetarna att ta ansvar för sin egen utveckling.

 

Inspirerande

Transformerande ledare är inspirerande och kan entusiasmera medarbetarna att arbeta mot gemensamma mål. De kommunicerar sin vision på ett sätt som engagerar medarbetarna och skapar en känsla av samhörighet och gemenskap.

 

Flexibel

Transformerande ledare är flexibla och anpassningsbara. De har förmågan att hantera förändringar och utmaningar på ett effektivt sätt och kan anpassa sig till olika situationer och krav.

 

Idealistisk

Transformerande ledare har höga etiska ideal och agerar som förebilder för medarbetarna. De gör rätt saker och har en stark känsla av integritet och rättvisa.

 

Sammanfattningsvis är en transformerande ledare en inspirerande och coachande ledare som har en klar vision och är empatisk, flexibel och idealistisk. Genom att aktivera dessa beteenden kan en ledare utveckla en stark och effektiv ledarskapsstil som hjälper medarbetarna att utveckla sina färdigheter och uppnå gemensamma mål.

Den transformerande ledarens kommunikativa ansvar

För en transformerande ledare är kommunikation en viktig del av ledarskapsstilen. För att bli en effektiv ledare måste du kunna kommunicera din vision och strategi på ett tydligt och inspirerande sätt. Vi kan se ett antal framgångsfaktorer för den kommunikativa ledaren som vill inspirera och engagera genom att nå ut med organisationens olika budskap.

 

Var tydlig

En transformerande ledare måste vara tydlig och konkret i sin kommunikation. Du måste kunna förklara din vision och strategi på ett sätt som alla kan i första hand förstå och i andra hand känna för att sedan vilja göra. Använd enkel, begriplig och visuell kommunikation, undvik jargonger och förkortningar (*blink blink).

 

Visa engagemang

När du kommunicerar din vision och strategi – visa engagemang och passion för det du gör. Genom att visa din entusiasm för det arbete ni gör, kan du inspirera medarbetarna att engagera sig och arbeta tillsammans för att uppnå målen. Se till att vara en fanbärare och inte bara en budbärare av dina budskap.

 

Var lyhörd

Lyssna aktivt, med intentionen att förstå, på vad dina medarbetare säger och ta hänsyn till deras åsikter och idéer. Att visa att du lyssnar och bryr dig om deras synpunkter kan hjälpa till att skapa en känsla av samhörighet och öka motivationen.

 

Ge feedback

Som en transformerande ledare måste du kunna ge feedback på ett konstruktivt sätt. Och ta emot feedback på ett konstruktivt sätt. Ge feedback på prestationer och beteende som stödjer dina medarbetare att utveckla sina färdigheter och förbättra sina prestationer.

 

Var öppen

Var öppen för feedback och förslag från medarbetarna. Genom att visa att du är öppen för att lära dig och utvecklas själv som ledare kan du inspirera dina medarbetare att också sträva efter att bli bättre.

Trust takes years to build, seconds to break, and forever to repair

Sammanfattningsvis så handlar det transformativa ledarskapet alltså om att tänka utanför boxen, men samtidigt behövs också tydliga ramar för medarbetarna att förhålla sig till. Medarbetarna behöver känna sig trygga i att du som deras ledare har koll på läget och har en tydlig väg framåt, och kan visa riktningen. Det är du som ledare som driver arbetet för att nå visionen och det är ditt ansvar att medarbetarna är med på resan och inkluderas i den styrningen.

 

Det transformerande ledarskapet, om det sker på riktigt med goda intentioner, kan vara din nyckel till framgång.

Full range Leadership Model

Full Range Ledarship Model är en välbeforskad, empiriskt väl förankrad och effektiv ledarskapsmodell, som dominerat forskningen de senaste 20 åren, är Full Range Leadership Model. Modellen är välbeforskad och definierades 1991 av Bruce Avolio och Bernard Bass.

Dela gärna artikeln!

Föreläsningar kopplat till transformerande ledarskap

Föreläsningar och workshops

Skapa er ledstjärna för ett engagerande ledarskap

Logga för länk Läs mer

Jag godkänner att min e-postadress sparas enligt HejEngagemangs villkor