HejEngagemang logo

Att leda i tider av ovisshet och osäkerhet

Jag vågar påstå att i princip alla jag möter är positiva till förändring. Det är något som jag hört många gånger i hundratals intervjuer genom åren som ledare och rekryterare. Dock upplever jag att det finns ett gap mellan det som sägs och hur det sedan ser ut i verkligheten när förändringen presenteras. Då brukar det låta mer såhär "jag tackar ja till denna förändring, så länge jag själv inte behöver förändras". Men hur kan förändring ske om "ingen" vill förändras själv? I dessa tider av en högre förändringstakt och mer ovisshet och osäkerhet än någonsin är denna insikt lite extra spännande och ställer därmed extra höga krav på ledarskapet.

Jag tackar ja till denna förändring, så länge jag själv inte behöver förändras

De senaste åren, som vi alla har varit en del av, har onekligen erbjudit allt mellan himmel och jord. Vi har varit med om en pandemi, en utdragen sådan, vi har blivit varse att demokratin utmanas, vi har ett pågående krig i vår relativa närhet, vi har tagit del av stigande matpriser, höjda elpriser och boräntor. Det är inte konstigt att vi ibland upplever att vi lever i en torktumlare. För parallellt med allt detta som ändå på något sätt ligger ganska långt utanför vår kontroll ger dessa saker effekt i områden som ligger oss väldigt nära som till exempel våra familjers och vänners fysiska och mentala hälsa, våra relationer i övrigt, men även vår finansiella hälsa har påverkats.

 

Våra reptilhjärnor är totalt påkopplade

Eftersom våra hjärnor dessutom är designade för att hjälpa oss att överleva är vi experter på att upptäcka faror och det i sin tur ökar så klart vår upplevda stressnivå. Att vi dessutom lever i en tid av hög osäkerhet och ovisshet där media konstant matar oss med allt vi ”ska” oroa oss för är min upplevelse att våra hjärnor går på högvarv vilket för många bidrar till en stark upplevelse av trötthet.

 

När vi människor är trötta, stressade eller hungriga kan våra hjärnor inte till godo se sig hela sin kapacitet. Är vi trötta och stressade under en längre period är det huvudsakligen våra ”reptilhjärnor” som är aktiva. Det gör att vi fortfarande kan borsta tänderna, knyta skorna och tänka tankar vi tidigare har tänkt. Men, det som inte kommer att hända är att våra hjärnor hjälper oss att tänka nya tankar. Detta är ju högst olyckligt när vi just nu mer än någonsin behöver ha tillgång till våra ”människohjärnor”, de områden i hjärnan som hjälper oss att tänka nya tankar för att lösa problem. För en sak är säker: gör vi saker som vi alltid har gjort dem kommer vi aldrig att få nya resultat och det är precis vad vi behöver i dessa tider: nya tankar som leder till nya beteenden som i sin tur leder till nya resultat.

Är vi trötta och stressade under en längre period är det huvudsakligen våra ”reptilhjärnor” som är aktiva. Det gör att vi fortfarande kan borsta tänderna, knyta skorna och tänka tankar vi tidigare har tänkt. Men, det som inte kommer att hända är att våra hjärnor hjälper oss att tänka nya tankar.

Vikten av ordentlig återhämtning

Så hur kan vi då tänka när det kommer till våra arbeten? Med insikten att många människor idag upplever en ökad arbetsbelastning och ökad stress och därför är lite tröttare än vanligt, ja då behöver vi förhålla oss till det och hjälpas åt att leda oss tillbaka till en mindre stressad och piggare tillvaro.

 

Av just denna anledning anställde vi på HejEngagemang i november 2022 en ny kollega, Helena Schiller. Hon är inte bara en fantastisk människa, kollega och vän, hon är dessutom doktor i folkhälsa med fokus på sömn, stress och återhämtning . Hon har även skrivit boken Sömnpusslet.

 

Varför är det då så viktigt med ökad förståelse för sömn, stress och återhämtning? Jo, av den enkla anledningen att HejEngagemangs mission är att hjälpa organisationer att må och prestera bra över tid. Vi har nämligen ett långsiktigt perspektiv i allt vi gör och för oss är det väldigt viktigt att de vi arbetar med får en riktigt bra effekthemtagning där det vi gör tillsammans bidrar till nya resultat som löser de problem och utmaningar som finns.

Ledarskap som stöttar nya resultat

Så, till poängen: vad kan en ledare göra mer eller mindre av i dessa tider för att bidra till att skapa än bättre förutsättningar för ökat välmående och därmed hållbara prestationer som ger nya resultat?  Här kommer fyra viktiga områden:

 

1. Inkännande ledarskap

Våra ledare runtom i våra organisationer behöver vara insatta i och förstå effekterna av att vi människor just nu inte har optimala förutsättningar att vara pigga, balanserade och nyfikna på att förändras.

 

2. Sätt på din egen syrgasmask först

Alla ledare som har ansvar för andra människor behöver börja med att sätta syrgasmasken på sig själva först, dvs gör vad de kan för att inte känna sig stressade och trötta. Här har vi en av de största utmaningarna, för att vara ledare med personalansvar i dessa tider är så klart en riktigt stor utmaning. Dessa ledare är ju också människor och är precis som alla andra en del av samhället vi alla lever i vilket ju påverkar även våra ledare.

Ändå vågar jag påstå att självledarskapet bland ledare aldrig har varit viktigare. Det är omöjligt att hjälpa och stötta andra över tid när man själv inte har en bra balans gällande sin sömn, stress och återhämtning. Här finns det en hel del att lära sig och göra för att hjälpa våra ledare med personalansvar att må så bra som möjligt.

 

3. Behåll fokus

Ledare behöver behålla fokus och inte tillåta sig bli för spretig och osäker utan att våga stå kvar i att det just nu är lite knökigt och stökigt. Vad jag menar med detta är att det aldrig har varit så viktigt som nu att som ledare med personalansvar skapa de bästa av förutsättningar för välmående och hållbara prestationer.

 

Och som av en händelse finns det ett par tricks för detta, baserat på evidensstark arbetspsykologiforskning så som Goal Setting Theory och Self Determination Theory:

  • tydlighet och riktning – på organisations-, team- och individnivå
  • tillgodose våra psykologiska behov: kompetens, autonomi, samhörighet
  • positiv förstärkning av de beteende vi vill se mer av
  • kontinuerlig uppföljning (After Action Review, AAR)
  • förtydligande (kommer fram genom AAR)
  • skapa utrymme för dialog i kommunikationen mellan alla medarbetare i en organisation

 

Områdena ovan kräver planering, struktur och inte minst tid och energi.

 

4. Kontinuerligt ledarskap

Ledarskapet är alltid viktigt. Precis som inom många andra områden är det inte en quick fix, För att skapa riktigt bra förutsättningar för ökat välmående och hållbara prestationer krävs ett kontinuerligt arbete som både tar tid och energi och som hela tiden behöver vara i fokus. Det är här du som läser detta kommer in i bilden. Ingen kan göra allting, men alla kan vi göra något. Frågorna ovan kommer inte att lösas av en person som ensamt driver detta, men det räcker många gånger att en person väcker en fråga som sedan fler vill följa med på. Tillsammans är starkare, men alla kan vi bidra till den förändring vi vill se i världen.

Vi finns här för att hjälpa till!

Vill du veta mer om hur vi på HejEngagemang kan hjälpa dig i frågor kopplade till ämnena ovan är du hjärtligt välkommen att höra av dig till mig eller till någon av mina kollegor. Vi finns här för dig! Vi älskar det vi gör och vi har många referenser du kan få prata med som vittnar om att vi inte bara pratar utan också gör. Dessutom har vår senaste stjärna, Helena, lärt oss än mer om hur vi själva kan göra för att säkerställa att vi som individer ger oss de bästa av förutsättningar för att sova bra, inte stressa i onödan och hur vi kan göra för att återhämta oss på bästa sätt. Allt för att i nästa steg kunna stötta dig, ditt team och din organisation i dessa tider av ovisshet och osäkerhet.

Dela gärna artikeln!

Jag godkänner att min e-postadress sparas enligt HejEngagemangs villkor