HejEngagemang logo
Kontakta oss

Ledarskapets fyra dimensioner

Ofta när vi tänker på ledarskap så tänker vi på att leda andra. Men det är egentligen bara en av fyra dimensioner på ledarskapet. De andra är att leda sig själv, att leda sig själv i samvaro med andra och att låta sig ledas. Under en dag använder de allra flesta av oss alla fyra dimensioner. Det är en kompetens att veta vilken dimension du ska använda vid vilket tillfälle och att vara duktig på alla fyra olika dimensioner.

När jag är ute och pratar om ledarskap utgår jag nästan alltid från ledarskapets fyra dimensioner. Det blir hyfsat ofta en aha-upplevelse för många att alla dimensionerna finns och att de använder alla dimensioner nästan varje dag. Vi brukar ha ett samtal om vad man tycker är lättast och svårast i respektive dimension och om man har en preferens för någon av de fyra dimensionerna. Efter ett nästan oräkneligt antal samtal har jag sett ett återkommande mönster.

Självledarskap – Att leda mig själv

Att ha ett utvecklat självledarskap är allt viktigare i det moderna arbetslivet. Både för att få jobbet gjort, eftersom våra moderna organisationer har förstått att detaljstyrning inte är bra för vårt engagemang, och vår motivation och för att se till att ta vårt eget ansvar för att skapa förutsättningar för att må bra och sätta gränser i en allt mer digitaliserad arbetsvardag.

 

Utmaningar med att leda sig själv

Ett starkt och utvecklat självledarskap ställer krav på god självkännedom och god disciplin eftersom det är ”bara upp till mig” att få det att hända.

 

Möjligheter med att leda sig själv

Autonomi är en förutsättning för att känna engagemang, enligt självbestämmandeteorin (SDT) så det finns en drivkraft i att få bestämma så mycket som möjligt själv. Glädjen i att hitta vägen och få prova mitt eget sätt att göra saker skapar arbetsglädje, motivation och engagemang.

Vi är alla ledare i våra egna liv, både på arbetet och utanför.

Medarbetarskapet – Att leda mig själv i samvaro med andra

De allra flesta av oss finns i ett sammanhang och skapar resultat tillsammans med andra som också leder sig själva. Därför är det viktigt att vårt sätt att leda oss själva fungerar med andras sätt att leda sig själva. Att vara en schysst och omtänksam kollega som bidrar till andras framgång. Ofta finns det ett ramverk i organisationen i form av en önskad kultur eller en beskrivning av medarbetarskapet som jag ska leva upp till för att vi ska fungera tillsammans.

 

Utmaningar med att leda mig själv i samvaro med andra

Vi fungerar olika, mina behov är inte samma som dina. Att jag kan anpassa mitt självledarskap så att även du får det du behöver och att det blir ett givande och tagande är inte alltid enkelt. Först måste jag känna mig själv och så måste jag känna dig också för att veta vad du behöver.

 

Möjligheter med att leda mig själv i samvaro med andra

Tillsammans är starkare är något av en devis för oss på HejEngagemang och det är väl det som är den största fördelen med att leda sig själv i samvaro med andra. Vi kan hjälpas åt att växeldra, vi kan bygga på varandras kunskap och utnyttja varandras styrkor. Det blir ofta roligare också när vi gör saker tillsammans och får glädjas åt våra gemensamma framgångar!

 

Ledarskapet – Att leda andra

Att leda andra är det som vi traditionellt tänker på när vi tänker på ledarskap och vi tänker på de som har titeln chef. De leder absolut andra (det är ju liksom en stor del av deras jobb), men det är inte bara de som leder andra. Om du får en ny kollega kanske du tar ledarskapet i att introducera den personen eftersom du har längre erfarenhet. Många leder projekt eller arbetsgrupper, mer eller mindre formellt utsedda. Eller du kanske leder kunden/brukaren/medborgaren i sitt köpbeslut, vårdkedjan eller bygglovsärendet.

 

Utmaningar med att leda andra

Att som ledare kunna anpassa sitt sätt att leda till vad var och en behöver är kanske den största utmaningen i den här dimensionen. Jag behöver utgå mindre från mig själv och agera mest utifrån den andre. Det ställer stora krav på kommunikation, tydlighet för att inspirera och i vissa situationer en hel del mod – att ta täten och säga nu gör vi det här eller nu prioriterar vi bort det här. En situation där jag kanske själv inte är 100% säker och kanske kan bli ifrågasatt från min chef (för chefen har ju också en chef).

 

Möjligheter med att leda andra

Glädjen i att se andra lyckas med något som de kanske inte själv trodde att de kunde. Att få sätta riktning och ta ansvar är något som många triggas av i dimensionen att leda andra. Inte sällan kommer även att få ”bestämma” eller ”göra det på mitt sätt” upp – ofta skämtsamt som för att förminska det, men det är definitivt en drivkraft för många i den här dimensionen.

Att låta mig ledas

Att låta mig ledas är en specifik kompetens inom ledarskap som i ärlighetens namn flera av oss har väldigt svårt för. Det handlar såväl om att jag behöver ha förtroende och tillit till den som jag ska låta mig ledas av som att jag måste släppa mitt kontrollbehov. Men om vi tillsätter en grupp som ska ordna nästa personalfest så är det väldigt bra om VDn eller ledningsgruppen håller fingrarna borta.

 

Utmaningar med att låta mig ledas

Att släppa kontrollen och låta mig ledas av andra är en stor utmaning för många. När jag dessutom upptäcker att någon annan har en bättre lösning på en uppgift som vi har kan det vara lite tufft för egot.

 

Möjligheter med att låta mig ledas

Att inte ta hela ansvaret och att i vissa fall ”åka med” är något som kan vara väldigt skönt. Det ska absolut inte förväxlas med att inte gör sitt jobb eller att vara oengagerad. Men om jag till största delen av min dag leder mig själv eller andra så kan det vara skönt att få draghjälp av någon annan.

Att växla mellan de olika dimensionerna och att veta vilken dimension jag ska vara i vid vilket tillfälle är en kompetens och något som vi alla kan behöva öva på. En del konflikter och frustration i våra organisationer kommer från att vi inte har den kompetensen och tydligheten kring vilka roller vi har.

 

Öva upp flexibiliteten och medvetenheten om ledarskapets fyra dimensioner, reflektera och prata om det med kollegor och team – det är en bra investering för engagemang, välmående och hållbara prestationer!

Dela gärna artikeln!

Mer om ledarskap

Föreläsningar och workshops

Kommunikativt ledarskap och medarbetarskap i samklang

Logga för länk Läs mer

Program och utbildningar

Ledarskapsprogram – med engagemang som drivkraft

Logga för länk Läs mer

Program och utbildningar

Öppet Ledarskapsprogram

Logga för länk Läs mer

Relaterat innehåll

Jag godkänner att min e-postadress sparas enligt HejEngagemangs villkor