HejEngagemang logo
Kontakta oss

Ledarskapsprogram med effekthemtagning, på riktigt

Många organisationer kämpar just nu med bristande resurser i både tid, energi och pengar. Därför är det extra viktigt att alla insatser vi gör skapar så mycket värde som möjligt och säkerställer att så många som möjligt i organisationerna gör ”rätt saker” för att bidra till de gemensamma målsättningarna. Det vi vill hjälpa ledarna och cheferna med är helt enkelt att få bäst effekthemtagning av sina insatser och må bra under processen! Nedan tänkte jag beskriva en av våra kunders ledarskapsprogramsresa. Häng med!

När vi är ute i uppdrag träffar vi många chefer och ledare som upplever att det är svårare än vanligt att ta hand om sitt eget mående och ha tid och energi att utöva sitt bästa ledarskap för att skapa förutsättningar för sina team och organisationer att känna engagemang och motivation.

 

Det är därför vi tar utgångspunkt i Transfer of training när vi formar våra ledarskapsprogram. Syftet med programmet är att hjälpa till med olika beteendeförändringar inom viktiga områden så som måltydlighet, uppmuntran, återkoppling, feedback, kontinuerlig uppföljning och förtydligande. Samtidigt använder vi positiv förstärkning för de beteenden som man redan gör som är bra och som man vill behålla!

 

Men. Beteendeförändringar är svårt. Det tar tid och energi – något som många upplever att vi har brist på idag.

 

Vi lever i en tid där ingenting kan gå fort nog och vi är många som ständigt söker snabba kickar – inte minst kopplat till dopamin. Så det är inte konstigt att vi inte är så uthålliga när vi ska träna och lära oss nya saker.

Nog har vi alla drömt om ett magiskt recept som kunde ge oss ”rutor på magen på fyra veckor"

Tänk så magiskt det vore om vi kunde gå in i en organisation, prata en eller två gånger och vips så har alla helt klart för sig:

 • Vart vi är påväg och varför
 • Vem som ska göra vad och hur det ska gå till
 • Hur vi gör för att se, höra, respektera och inkludera varandra
 • Hur vi svänger om på ratten när vi kör i fel riktning
 • Hur vi beter oss för att skapa trygghet, tillit och omtanke för varandra samt visa tacksamhet och respekt

 

Än så länge finns ingen quick-fix för detta. Därför behöver vi öva och lära oss av våra försök till beteendeförändringar samt förstärka det som vi redan gör bra eller har lyckats få till. Helt enkelt fortsätta att utvecklas, hjälpas åt att arbeta framåt och växa, tillsammans.

Berättelse från verkligheten

För en tid sedan fick vi frågan om hur vi kunde hjälpa en organisation att utveckla sina ledare. Då ställde vi en fråga tillbaka ”Javisst, det gör vi gärna. Men är ni redo för det?”.

 

Varför sa vi så? Jo, när man på riktigt ska investera tid, energi och pengar i att genomföra ett ledarskapsprogram krävs det att några saker är på plats:

 1. Total ”buy-in” från yttersta företagsledningen att ledarskapsprogrammet är något man vill investera i och tror på att det kommer att bidra till den gemensamma arbetslyckan och framgång som organisation

 2. En så kallad ”drivgrupp” som vi löpande för en nära dialog med för att stämma av vad som fungerar bra och vad som vi behöver justera

 3. Att ledarskapsprogrammet finns på agendan på varje ledningsgruppsmöte, eller liknande, för att utvärdera hur det går internt i träningen

 4. Att man arbetar med chefsinvolvering, det vill säga chefens chef (som såklart också går programmet) är inkluderade i deltagarnas utveckling för att kunna stötta

 5. Att man arbetar i buddy-par där alla deltagare har någon att träffa kontinuerligt mellan träffarna i programmet

 6. Att det finns en kanal där deltagarna kan ses och dela sina upplevelser och erfarenheter med varandra

 7. Att man mäter och utvärderar utvecklingen löpande i anslutning till träffarna i programmet med hjälp av vårt Engagemangsindex så att vi får data kopplat till träningen

Förbereda och inkludera

Innan vi körde i gång programmet började vi med att inkludera alla ledare i vad som ska ske så de kan förbereda sig samt boka in alla träffar i sina kalendrar. Sedan genomför vi en förstudie då vi intervjuade några personer i organisationen för att skapa en tydlig bild av nuläget kopplat till ledarskapet, medarbetarskapet och kommunikationen.

 

Vi bokade även in en halvdag med medarbetarna och gick igenom huvuddragen av innehållet i programmet som deras ledare skulle genomgå – vilket även kommer att påverka medarbetarna direkt eller indirekt. Detta gjorde vi för att medarbetarna skulle känna sig inkluderade och bekanta sig med termer, begrepp och modeller som deras chefer kommer att få lära sig och använda framåt i sitt ledarskap samt betona vikten av deras input (mätningarna) under programmets gång.

Resan är målet

En otroligt viktig del att förstå är att resan inte är slut när programmet är färdigt efter tolv månader. Det är en pågående process som fortsätter även efter programmets slut.

 

Alla ledare i ett program är olika och går in med olika förutsättningar kopplat till styrkor, utvecklingsområden, självförtroende, insikt i ditt ledarskap etc. Ibland får vi höra ”Det här programmet ger ju inte den effekt jag vill ha”, vilket vi då naturligtvis bemöter med ”Gör du programmet då?”

 

För det räcker ju inte med att man ses vid sex tillfällen och lär sig vad och hur saker och ting ska göras. Det handlar ju om att göra jobbet mellan träffarna – jämför det med att göra ”armhävningarna” mellan ”PT-passen”. Annars blir det ju svårt att bli starkare i våra ledarskapsmuskler – eller hur?

 

Detta är en vanlig återkommande utmaning kopplat till beteendeförändringar. Vi går på en föreläsning, läser en bok, deltar på ett seminarium etc. och blir initialt inspirerade och taggade på att komma i gång. Sedan kommer vi tillbaka till vardagen och vips är vårt fokus tillbaka på det man redan gör.

 

Strukturer och processer slår vilja och intention alla dagar i veckan. Det krävs planering och att man avsätter tid i kalendern för att utveckla sitt ledarskap. Det krävs att man träffar sina ”buddies” och ber om hjälp från sina ledare och chefer. Det krävs att man delar med sig av vad som går bra och mindre bra kopplat till ens individuella utveckling i programmet.

Så, hur gick det för organisationen?

Viljan och intentionen att lyckas var på plats från dag 1. Men strukturerna och processerna för att lyckas var inte på plats. Efter första heldagen tillsammans var alla superpepp och resultatet från nollmätningen av Engagemangsindex var helt okej. Deltagarna fick en hemuppgift. Alla bokade genast in sina buddymöten och inkluderade sina chefer i vad de behövde stöd med.

 

Allt gott såhär långt. Sedan gick det en vecka.

 

Jag skrev i vår gemensamma kanal och frågade hur det gick. Inga svar. En påminnelse. Ett svar. Jag kikade in i vår läroplattorm Knowly för att se hur många som hade börjat dela med sig av sina upplevelser hittills. Tre svar. Av 25. Jahapp – där var den ögonblickliga motivationen, engagemanget och inspirationen var motvilligt över och virvelvinden, aka vardagen, hade tagit över. Jag skrev ett vädjande mail att det började bli dags att få till de där buddy-mötena, göra hemuppgifterna etc. Nu fick jag fler svar.

 

Dags för träff 2!

 

När vi sågs för Träff 2 gjorde vi en After Action Review (som vi alltid gör) och gick igenom hemuppgiften, hur det gått för oss och vad som gått bra och varför, samt vad vi skulle göra annorlunda till nästa gång. Här vaknade hela gruppen till. Verkligheten och vardagen hade suddat ut motivationen och inspirationen till att göra det som vi bestämt. Jag log och berättade att så här ser det nästan alltid ut. Jag vet att viljan finns, men det överskuggas av de strukturer och processer som ni möter i vardagen. Hela gänget sken upp. Aha! Vi behöver alltså planera in tid för att ledarskapet ska bli än bättre. Bingo! Vi behöver också göra små justeringar i de befintliga strukturer och processer som redan finns på plats för att börja göra nya saker och skapa bättre förutsättningar för välmående och prestation i symbios. Oh yes!

Sedan rullade programmet på av bara tusan!

 

Alla började göra vad de åtagit sig att göra. Många lyckades, några misslyckades, reste sig upp igen och lyckades. När vi var klara med programmet hade vi en återträff där vi gick fick ta del av följande fantastiska resultat och effekter:

 • Medarbetarindex upp med 14 procentenheter
 • Lönsamhet hade ökat med 12%
 • Omsättningen hade ökat med 26%
 • Sjukfrånvaron hade sjunkit med 18%

 

Såklart berodde inte dessa siffror enbart på ledarskapsprogrammet, men många av ledarnas nya beteenden tackade de programmet för. Så ja, det går att skapa välmående och hållbara prestationer i symbios. Det är ingen quick-fix, men det går! Flit och systematik lönar sig.

 

Hör av dig om du är intresserad av att veta mer om våra Ledarskapsprogram och vilken effekthemtagning ni potentiellt kan nå!

Utformningen av vårt ledarskapsprogram hjälper organisationer att nå hög effekthemtagning av långvariga positiva effekter kopplat till ökat engagemang, motivation, välmående, prestationer och resultat. Flera av våra kunder har bland annat upplevt ökning i produktivitet, lojalitet, kreativitet, kvalitet, ökad måluppfyllelse, trivsel och inte minst ökad ekonomisk vinst i de fall det är en vinstdrivande organisation.

Dela gärna artikeln!

Relaterade erbjudanden och tjänster kopplat till Ledarskap

Program och utbildningar

Ledarskapsprogram – med engagemang som drivkraft

Logga för länk Läs mer

Program och utbildningar

Öppet Ledarskapsprogram

Logga för länk Läs mer

Föreläsningar och workshops

Skapa er ledstjärna för ett engagerande ledarskap

Logga för länk Läs mer

Relaterat innehåll

Intresserad av våra erbjudanden och tjänster?

Kontakta oss