HejEngagemang logo

Prestera som ledningsgrupp

Ledningsgrupper, både hur de verkar och presterar som en enskild grupp men också hur de driver arbetet ute i sina respektive verksamheter har en central roll i verksamhetens framgång eller fall.

Johan Book

14/02/23

Genom forskningen ser vi en del centrala delar i ledningsgruppsarbetet med stor förbättringspotential, bland annat vad det gäller att skapa förutsättningar för en engagerad, välmående och organisation.

 

Ledningsgruppsarbetet skapar förutsättningar för medarbetarengagemang

Ett ökat medarbetarengagemang är inget man får, det är något man måsta förtjäna.

 

Ett högt medarbetarengagemang har galet mycket positiva utkomster. Det vi ser i evidensstark forskning är förbättrad arbetsprestation, mer innovation, bättre kvalité, fler nöjda kunder, ökad produktivitet, bättre samarbeten, minskade sjuktal, färre olyckor och en högre måluppfyllelse. Så det borde vi ju både prata om och prioritera i betydligt högre utsträckning än vad vi gör idag.

Vad skulle hända om ni kontinuerligt pratade om och agerade på dessa frågor i era ledningsgruppsmöten?

Frågor som bör vara med på ledningsgruppens agenda

  1. Lever vårt ledarskap upp till att skapa förutsättningar för motivation, välmående och måluppfyllelse hos våra medarbetare?

  2. Hur ser vi till att vår organisation genomsyras av ett tydligt och attraktivt ”för vem och varför ska vi uppnå och göra vad”?

  3. Hur främjar vi ett högt engagemang för både mål och tillhörande arbetsuppgifter?

  4. Hur skapar vi ett klimat där varje åsikt räknas och där medarbetarna är en naturlig del i verksamhetsutvecklingen?

  5. Hur uppmuntrar vi, följer upp, återkopplar och säkerställer att chefer och medarbetares kunskap, attityd, förutsättningar och beteenden lirar med de strategier och mål vi satt upp?

  6. Hur identifierar vi och åtgärdar vi det som inte fungerar alternativt bromsar oss på vägen mot de uppsatta målen?

  7. Hur ska vi se till att vi har högt i tak på riktigt, att chefer och medarbetare upplever trygghet och att det är helt okej att vara sig själv på jobbet?

En sak är säker, att de saker ni prioriterar, målsätter, agerar på, uppmuntrar, följer upp och återkopplar också är det ni kommer att få se mer av. Och ni tycker väl att medarbetarnas engagemang och välmående är viktigt? Eller?

 

Lycka till!

 

/Johan

Dela gärna artikeln!

Våra tjänster kopplat till artikeln

Program och utbildningar

Utvecklingsprogram – bygg en effektiv och engagerande ledningsgrupp!

Logga för länk Läs mer

Program och utbildningar

Ledarskapsprogram – med engagemang som drivkraft

Logga för länk Läs mer

Föreläsningar och workshops

Kommunikativt ledarskap

Logga för länk Läs mer

Jag godkänner att min e-postadress sparas enligt HejEngagemangs villkor