HejEngagemang logo

Skapa tydlighet i mål och riktning

Att vi har tydliga mål skapar möjlighet till att känna engagemang och få en tydlig riktning med det vi gör. Tydliga mål skapar förutsättningar för autonomi och att känna sig kompetent enligt Självbestämmande teorin. Men sen gäller det ju att göra verkstad av de här målen – och att göra vägen tydlig.

Skapa tydlighet och undvik detaljstyrning

Samma mål kan ju ha flera vägar dit – om vi ska åka till Paris så kan vi antingen flyga, åka tåg, köra bil, cykla eller gå, vi kan övernatta i Tyskland, Holland, Belgien eller Luxemburg på vägen. Så hur skapar vi tydlighet i både mål och vägen dit?

 

I en del fall när ledaren detaljstyr beror det på otydlighet i mål och vägen dit. Känner jag inte mig trygg i att du och jag ser samma mål framför oss (vi ska till Paris) och även är hyfsat överens om vägen dit (på en övergripande nivå – hur lång tid har vi på oss att ta oss dit? Dvs ska vi ta flyget eller gå) är det väldigt svårt att som ledare låta bli att detaljstyra. Men hur gör man det då?  Ett bra sätt är att utgå från Goal Setting Theory där målen konkretiseras i Resultatmål, Process och prestationsmål och i Läromål. Självklart ska det göras tillsammans med medarbetarna – de som ska göra jobbet och som vet bäst vad som behöver göras. Bjud gärna in till en målworkshop för att bryta ner målen och göra görandet konkret.

Målet är ingenting, vägen är alltRobert Broberg, musiker

Bryt ner målen till delmål

Resultatmål – vad är ni ska uppnå?

Ofta är resultatmålet vi vill uppnå tydligt i en organisation (men så klart inte alltid). Det kan vara ett ekonomiskt resultat, en volym, kvalité och så vidare. Oftast ligger det utanför vår egen påverkan i organisationen och något vi kan utvärdera i efterhand. Även om vi gör världens bästa produkter så måste ju någon vilja och kunna köpa de. Resultatmålet är en viktig utvärdering men inte det enda kvittot vi behöver för att veta om vi gjort ett bra jobb

 

Process- och prestationsmål – Vad ska ni göra för att nå era resultatmål?

Vad ska varje individ faktiskt göra för att bidra till måluppfyllelsen? Det är här magin händer och medarbetarna har ett avgörande bidrag i konkretiseringen. Att tillsammans komma fram till vad som är vårt bästa bidrag och vad vi ska göra är dessutom ofta ett givande samtal.

 

Vilka delmål, aktiviteter och tillvägagångssätt är det som kommer att göra att ni lyckas? Gör det konkret och se till att ni kan följa upp så att ni verkligen gör det ni har sagt att ni ska göra. Förutom det konkreta görandet är det även bra att tydliggöra mål kring hur vi ska ha det när vi gör det vi ska göra för att nå dit vi vill. Att sätta mål kring samarbete, samsyn och hur vi ska vara mot varandra.

 

Läromål – vad är det vi behöver kunna för att göra det vi ska göra?

Ska vi göra nya saker eller göra saker på ett nytt sätt kanske vi även behöver kunna nya saker. Att säkra kompetensen på kort och lång sikt är avgörande för vår framgång. Det kan vara kunskap om kunder, i system eller i språk. Att sätta mål för vårt lärande och utveckling både som individer och som grupp stärker oss i vårt görande.

Vikten av uppföljning

När vi har gjort målen och görandet tydligt är det viktigt att vi även blir duktiga på uppföljning och feedback. Forskningen har visat att genom att löpande följa upp så att vi gör det vi har sagt att vi ska göra och lär oss av vad som går bra och vad vi kan göra bättre ökar våra prestationer med mer än 25%. Det är en ganska häftig siffra. Om vi är 100 personer i vår organisation så kommer vi alltså att prestera som om vi är 125 (minst) utan att vi behöver jobba hårdare eller slita ut oss. Det är i det närmaste en ofattbar siffra, men genom att få koll på vad som funkar och vad som inte funkar blir vi lite bättre varje dag och det ger fantastiska effekter över tid!

 

När vi har satt tydliga mål för hur vi ska ha det och för vårt mående så kommer vi att fokusera både det vi gör och hur vi mår! Så att vi inte börjar prestera på bekostnad av vårt välmående.

Dela gärna artikeln!

Våra tjänster och erbjudanden kopplat till målsättningsarbete

Föreläsningar och workshops

Den ädla konsten att sätta mål och följa upp för att styra om din organisation

Logga för länk Läs mer

Föreläsningar och workshops

Skapa en engagerad, välmående och högpresterande organisation

Logga för länk Läs mer

PDF

Målsättning och uppföljning

Logga för länk Läs mer

PDF

Strategigenomförande

Logga för länk Läs mer

PDF

Goal Setting Theory (GST)

Logga för länk Läs mer

PDF

After Action Review (AAR)

Logga för länk Läs mer

Jag godkänner att min e-postadress sparas enligt HejEngagemangs villkor