HejEngagemang logo

Uppskattande ledarskap

Hur mycket tid och uppmärksamhet ägnar du som ledare åt de medarbetare som funkar? Troligen inte tillräckligt i alla fall. Det är lätt att som ledare hamna i att hantera det som inte funkar – konflikter, samarbetssvårigheter och skav mellan olika intressen. Självklart behöver de hanteras och åtgärdas! Men om allt ditt fokus som ledare går till det är risken stor att du ägnar dig åt avvikelsebaserat ledarskap och att du ägnar för lite tid åt det uppskattande ledarskapet.

Det du som ledare väljer att uppmärksamma är också det som du får mer av. Så se till att du uppmärksammar det som fungerar hos dig och det som var och en av medarbetarna gör bra. Ibland kan det kräva lite ansträngning av dig att se och uppmärksamma styrkorna hos någon av dina medarbetare. Men se till att göra din hemläxa så att du kan säga till alla vad du uppskattar hos dem och vad av det som de redan gör som du vill att de gör mer av.

Det är mycket lättare att göra mer av det vi redan gör än att börja göra nya saker eller saker på ett annat sätt.

Positiv förstärkning – sätt lampan på det som funkar

Vi som människor är biologiskt förprogrammerade att fokusera på det som är negativt och på det som inte funkar. Därför är det väldigt lätt för ledare att uppmärksamma sådant som inte funkar och därmed hamna i ett avvikelsebaserat ledarskap. Konsekvensen av det är att du som ledare missar att uppmärksamma det (och dem) som faktiskt fungerar. Vilket i förlängningen kan riskera att leda till att det slutar fungera.

 

Det finns en princip som du kan ta fasta på i ditt ledarskap vilken är att ”det som vi uppmärksammar får vi mer av”. Risken med att uppmärksamma det som inte fungerar och avvikelser är att du faktiskt får mer av just det.

 

Att som ledare sätta lampan på det som fungerar och på de beteenden och aktiviteter du vill se mer av är en effektiv metod att få den förändring du vill se. Fler och fler kommer att börja göra på det sätt som du vill. Som en positiv sidoeffekt kommer du att få en trevligare och roligare arbetsvardag för dig själv och för dina medarbetare.

 

Det är dessutom lättare att göra mer av det vi redan gör än att förändra något vi gör eller att börja göra nya saker eller att göra saker på ett nytt sätt.

Growth mindset – ett förhållningssätt (till livet)

Carol Dweck har myntat uttrycket Growth Mindset. Grunden i Growth Mindset är att man ser talang och förmåga som något du kan utveckla och inte något som är medfött. Ett sätt att utveckla ett Growth mindset för sig själv och i sin organisation är att uppmärksamma och fira slitet – inte bara resultaten, vilket Goal Setting Theory (GST) är en bra metod för att göra. I korthet går det ut på att inte bara målsätta resultaten utan att (även) målsätta prestation, process och lärande – dvs det som leder till resultaten, eller åtminstone det vi tror leder till resultaten. Resultatmålen är oftast även påverkade av andra och externa faktorer – som exempelvis konjunktur.

 

Att som ledare ge uppskattning och att fira det vi gör och det vi gjort även om det inte ledde till önskade resultat är ett bra sätt att öka engagemang och motivation för att fortsätta kämpa. Vi behöver alla ännu mer positiv återkoppling om vi inte når resultatmålen. Kom då ihåg att i din After Action Review stanna till lite extra på punkt 3: vad gjorde vi bra och varför.

 

Metastudier visar att kontinuerlig uppföljning enligt AAR höjer med prestationen med i snitt 25 procent. Inte illa!

Dela gärna artikeln!

Jag godkänner att min e-postadress sparas enligt HejEngagemangs villkor