HejEngagemang logo
Kontakta oss

Vad är målstyrande ledarskap?

Engagemang och motivation är själva motorn i en organisation, men kraften måste styras i en riktning. Det vill säga i linje med verksamhetens strategier och mål. Såväl som ledarskapet har en enorm bäring på medarbetares motivation och engagemang, lika stor bäring har det när det kommer till målstyrning. Tydliga mål och kontinuerlig uppmuntran , uppföljning och återkoppling är inte bara bra för måluppfyllelsen, utan har också visat sig vara väldigt bra för vårt psykiska välmående.

Johan Book

12/04/22

Är era mål tydliga, engagerande och meningsfulla?

Har ni koll på vad ni ska göra för att nå målen? Blir ni uppmuntrade, uppföljda och återkopplade på allt ert arbete? Många studier visar att en god målstyrning oftast är ett rejält eftersatt område. Något vi naturligtvis borde råda bot på, för det påverkar nämligen både välmående, strategigenomföranden och måluppfyllelse i väldigt hög grad. Och det borde vi väl vara galet intresserade av att uppnå, eller?

Femtio procent vet inte riktigt vad som förväntas av dem på jobbet!
/Gallup

Metastudier (Goal setting theory) visar att ett rätt utformat målarbete med kopplad uppföljning och återkoppling ökar effektiviteten med över tjugofem procent! Inte så pjåkigt va? Det är väl dags att få målstyrningen på plats, en gång för alla, på alla nivåer. Så att vi skapar de bästa förutsättningarna för högt engagemang, att vi gör det vi sagt att vi ska göra och bidrar till en hög måluppfyllelse.

 

Vi människor älskar förändring!

Ja, det stämmer faktiskt. Vi människor älskar förändring om vi själva kommer på varför vi ska förändra något och att vi upplever en omedelbar nytta med förändringen. Men så ser det ju inte alltid ut, speciellt inte i arbetslivet. Om vi ska lyckas med förändringar i arbetslivet så måste vi bli bättre på att involvera människorna som sen ska leva förändringen i lösningen, samt se till att de viktigaste kriterierna för att lyckas förändra och förstärka beteenden i ”rätt” riktning för individer finns på plats.

 

Kriterier för att lyckas med målarbetet:

  • Jag upplever ett gemensamt attraktivt mål och en tydlighet hur mitt bidrag ska se ut.
  • Jag får omedelbara belöningar i form av uppmuntran och synlighet för beteendet.
  • Jag kan se en tydlig målprogress.

 

Kriterier som vi tyvärr ser är ganska bristfälliga att se till finns på plats. Men vi ska givetvis bena ut hur lösningen för ett korrekt utformat målsättningsarbete ser ut i texten nedan.

Det går aldrig att kompensera fel riktning med högre fart!

Det som ligger till grunden för ett väl utformat målsättningsarbete är att bryta ner övergripande mål och göra det tydligt för just din del av verksamheten. Jag brukar kalla chefer för trattar. Inte fåntrattar då, utan att de har en oerhört viktig uppgift i att ”tratta” ner övergripande mål så det blir konkret för just deras avdelning/team i första hand och ner på individnivå i andra hand. Att vi är tydliga med vad vi ska uppnå för att kunna säga att vi bidrar till de uppsatta målen. Vad det gäller hur vi ska uppnå målen visar forskningen vägen väldigt tydligt, ju mer du involverar medarbetarna i hur:et desto större framgång kommer ni att uppnå.

 

Chefer är trattar. Inte fåntrattar förstås, utan en viktig del i att tratta ner och konkretisera övergripande mål.

Ledare bör i sitt målsättningsarbete fokusera på:

  1. Resultatmål - vad är det vi ska vi uppnå?

  2. Prestations- och processmål - vad fasiken ska vi göra i form av aktiviteter och delmål för att uppnå resultatmålen? Hur ska vi arbeta tillsammans och med andra för bästa effekt?

  3. Lärmål - vad ska vi lära oss för att vara grymt bra rustade för att lyckas med process- och prestationsmålen så att vi på sikt når våra viktiga resultatmål?

Konkretisera målen och målbilden

Det är viktigt att målen bryts ner för både team och individ, så att jag som individ har en väldigt tydlig bild av vad vår teams målbild är och hur jag ska bidra till att vi uppnår den. Sen börjar det roliga, nu ska vi få allt vi planerat att också hända i praktiken. Där är vi människor ganska enkla, ju mer av uppmuntras för något vi gör desto mer kommer vi att utföra det. Desto mindre vi uppmuntras för något desto mindre kommer vi att göra det.

Action goes where reinforcement flows!

Vår hjärnas belöningssystem är väldigt kortsiktigt, vi fullkomligen älskar kortsiktiga belöningar. Ju mer vi vet om och tar hänsyn till vårt kortsiktiga belöningssystem desto enklare kommer det att bli att både styra beteenden, motivation och resultat.

 

Det är dina och dina medarbetares samlade beteenden som kommer att avgöra er framgång, så var jäkligt nyfiken på att det ni sagt ska hända faktiskt händer. Inte bara stirra era blinda på slutresultaten.

 

Uppmuntra, följ upp och återkoppla aktiviteter

Uppmärksamma de aktiviteter som är nyckeln till framgång. Generellt är vi duktiga på att komma med pekpinnar, tillrättavisningar och slå ned på sådant som inte fungerar. Det är dags att tänka om. Vi människor är fantastiskt komplexa men samtidigt väldigt enkla. En grundregel du kan ta med i allt du gör är att vi gör mer av det vi uppmuntras för och mindre av det vi inte uppmuntras för. Tillrättavisningar är ett undermåligt verktyg vad det gäller att styra beteenden över tid, uppmuntran är däremot ett magiskt sådant. Och det finns massa potential att göra saker och ting bättre. Massor!

Endast 2/10 anser att det arbete de utför hanteras på ett sätt som får dem att vilja göra ett bra arbete
/ Gallup 2012

Utefter er framtagna målbild så har ni ju nu identifierat de beteenden och aktiviteter som är absolut viktigast för er framgång. Nu är det då dags för dig att börja synliggöra och uppmuntra så det visslar om det. Att kontinuerligt ge positiv feedback på de beteenden du vill se mer av är ett av dina absolut kraftfullaste verktyg för att både motivera och leda dina medarbetare mot era uppsatta mål. Använd det verktyget, på riktigt. Ofta. Väldigt ofta.

 

Öka arbetsprestationen med hela 25%

Forskningen visar att ha kontinuerliga uppföljningsmöte enligt AAR (after action reviews) ökar arbetsprestationen med i snitt 25%, inte så pjåkigt va? Vi rekommenderar ett kort målsamtal varje månad, där man fokuserar på de uppsatta målen och hur det går, både på team- och individnivå.

 

Struktur för målmöte:

  • Vad var målet?
  • Hur blev utfallet?
  • Vad gjorde vi bra? Varför blev det bra?
  • Vad gjorde vi mindre bra? Vad ska vi göra åt det?

 

Och tänk på att varje individs målbild kan förändras över tid beroende på vad som händer. Några nya resultat vi ska uppnå? Ska vi arbeta på ett annat sätt? Ja, i så fall måste ju målbilden också förändras. För då är det ju det nya som man ska prioritera och följa upp och återkoppla på.

 

Få dina medarbetare att känna sig som superhjältar

Förutom den strukturerade måluppföljningen enligt AAR, så tänk igenom hur din balans mellan tillrättavisningar och uppmuntran ser ut. Sen se till att gå ut och ”strössla” med uppmuntran i den riktning du vill att arbetet ska fortskrida. Det kommer att göra underverk, både för dina medarbetare beteenden, motivation, välmående och måluppfyllelse.

 

Stort lycka till!

/Johan 🙂

Dela gärna artikeln!

Tips på verktyg och innehåll för ditt målarbete

PDF

Målsättning och uppföljning

Logga för länk Läs mer

Föreläsningar och workshops

Den ädla konsten att sätta mål och följa upp för att styra om din organisation

Logga för länk Läs mer

Föreläsningar och workshops

Goal Setting Theory (GST)

Logga för länk Läs mer

Jag godkänner att min e-postadress sparas enligt HejEngagemangs villkor