HejEngagemang logo
Kontakta oss

10 tips för högre engagemang

En engagerad, välmående och högpresterande organisation är ingenting du får - det är något du förtjänar. Utan rätt förutsättningar på plats så kommer engagemang, välmående och goda prestationer att lysa med sin frånvaro. Så, vad kan vi då göra för att lyckas med att skapa det där magiska engagemanget? Här kommer 10 tips att starta med!

Emma Egnell

17/04/24

Engagemang – utan det ena funkar inte det andra

För att förstå vikten av engagemang kan man se det som en kedja där varje länk är avgörande för helhetens styrka. Det är först när vi har det goda ledarskapet, medarbetarskapet och medarbetarkommunikationen på plats som det finns förutsättningar att känna engagemang och motivation. Det i sin tur leder till välmående och bättre prestationer, som skapar hållbara resultat över tid.

 

Enligt Gallup engagemangsundersökning 2023 kan vi utläsa följande siffror: 

  • 23% säger sig ha goda förutsättningar att känna sig engagerade på arbetsplatsen
  • 59% upplever att de saknar förutsättningar för att känna sig engagerade på sin arbetsplats
  • 18% säger att de saknar förutsättningar för att känna engagemang på sin arbetsplats. De ses som aktivt oengagerade medarbetare som inte trivs och sprider negativ energi.

 

HejEngagemang Tandemcykel

Låt oss tillsammans sträva efter bättre siffror än detta!

10 strategier för att främja engagemang

1. Identifiera och nyttja dina styrkor

Att fokusera på sina styrkor skapar en känsla av kompetens och självförtroende. Detta leder till ökad motivation och engagemang, vilket i sin tur kan höja produktiviteten och arbetskvaliteten. Att identifiera dessa styrkor kräver självreflektion och ibland feedback från kollegor och ledning.

 

2. Ta ansvar för ditt engagemang

Varje individ har ett personligt ansvar att bidra till sitt eget och andras engagemang. Detta innebär att aktivt söka utmaningar, utvecklingsmöjligheter och att dela med sig av sina framgångar och lärdomar till kollegorna.

 

3. Föredra vilja framför måste

Engagemang frodas i miljöer där medarbetare känner att de har ett val och att deras arbete har en mening. Det är viktigt att skapa en kultur där medarbetare känner att deras bidrag är viktigt och att de arbetar mot mål som de själva värderar.

Medarbetare är mer engagerade när de känner att deras chef ser och uppskattar deras arbete. Det ökar engagemanget med hela 60% i organisationer med lågt engagemang och 20% i organisationer med redan högt engagemang.Towers Watson, Work USA Survey, 2008/2009

4. Alla länkar i kedjan är viktiga

För att engagemang ska kunna blomstra måste kommunikationen vara öppen och inkluderande, medarbetarskapet starkt och ledarskapet inspirerande och stödjande. En bristande länk kan underminera hela kedjan och därmed sänka engagemanget.

 

5. Skapar förutsättningar för inre motivation

Genom att tillgodose medarbetarnas behov av kompetens, autonomi och samhörighet kan organisationer skapa en miljö som främjar inre motivation och engagemang. Detta inkluderar att erbjuda utmaningar, frihet att ta egna initiativ och en känsla av gemenskap.

 

6. Sätt engagerande mål

Mål som är klart definierade, utmanande och relevant bidrar till högre engagemang. Genom att involvera medarbetare i målsättningsprocessen och säkerställa att målen är anpassade till individens styrkor och intressen kan motivationen öka ytterligare.

 

7. Kontinuerlig uppföljning

Regelbunden feedback och uppföljning är essentiellt för att upprätthålla engagemang. Det ger medarbetare en klar uppfattning om hur deras insatser bidrar till organisationens framgång och vilka områden som kan förbättras.

 

8. Ta små steg mot stora mål

Att införa små, hanterbara förändringar i vardagen kan gradvis leda till större förbättringar i välbefinnande och engagemang. Detta kan gälla allt från att införa regelbundna pauser till att förbättra kost- och sömnvanor.

 

9. Främja en kultur av psykologisk trygghet

En miljö där medarbetare känner sig trygga att ta initiativ, uttrycka idéer och ta risker utan rädsla för negativa konsekvenser är avgörande för engagemang. Det kräver en ledning som aktivt arbetar för att uppmuntra öppenhet och respekt för olika perspektiv.

 

10. Anpassa ledarskapet till den digitala eran

I en alltmer digitaliserad arbetsmiljö blir ledarskapet ännu viktigare för att upprätthålla engagemang. Det innebär att hitta sätt att behålla den mänskliga kontakten, erkänna prestationer och uppmuntra samarbete även när fysiska möten är begränsade.

Bygga en kultur av engagemang

Genom att implementera dessa strategier kan organisationer skapa en arbetsplats där engagemang är normen snarare än undantaget. Det handlar om att bygga en kultur där medarbetare känner sig uppskattade, engagerade och motiverade att bidra till organisationens framgång. Engagemang är en resa som kräver tålamod, engagemang och en vilja att ständigt sträva efter förbättring.

 

Vi finns här för dig!

Vi på HejEngagemang tar vår utgångspunkt i vad arbetspsykologiforskningen säger om hur man skapar välmående och högpresterande organisationer, team och inidivider. Vi finns här för dig – klicka på knappen för att komma i kontakt!

Dela gärna artikeln!

Relaterade erbjudanden och tjänster kopplat till Engagemang

Program och utbildningar

Ledarskapsprogram – med engagemang som drivkraft

Logga för länk Läs mer

Föreläsningar och workshops

Skapa en engagerad, välmående och högpresterande organisation

Logga för länk Läs mer

Föreläsningar och workshops

Kraften i ett starkt medarbetarengagemang

Logga för länk Läs mer

Relaterat innehåll

Jag godkänner att min e-postadress sparas enligt HejEngagemangs villkor