HejEngagemang logo
Kontakta oss

Så skapar du tid för reflektion

När vi är ute hos våra kunder är det ofta vi ser genom mätningar och samtal att man har svårt att skapa tid för reflektion och utveckling, både för sig själv och inom teamet eller organisationen. Man skyndar helt enkelt på med det som är bråttom och mer eller mindre viktigt, medan det som är viktigt men inte så bråttom hamnar allt längre ner på att-göra-listan. Så hur skapar vi tid för den viktiga reflektionen?

Varför är det viktigt att skapa tid för reflektion?

Den lilla stund då du aktivt tar dig tid att reflektera har genom år av forskning visat positiva effekter både för vårt välmående och för våra prestationer. Genom reflektion kan vi gå till djupet med saker vi gör, borde göra men inte gör, vill göra, och inte vill göra. Likaväl som vi kan förstärka positiva upplevelser och beteenden så kan vi bearbeta och förändra mindre positiva upplevelser och beteenden genom reflektion. Vi får nya perspektiv på saker, vare sig vi väljer att reflektera i grupp eller ensamma. Och det i sin tur leder till utveckling! Eftersom vi genom reflektionen ger oss själva möjligheten att göra annorlunda.

 

Reflektion handlar om att skapa tid för det som är viktigt, men det kanske inte alltid upplevs som att det är så himla bråttom. Någonting som alltså oftast inte prioriteras när allt bara snurrar kring det som är bråttom. Därför behöver man skapa strukturer för att det ska bli av. Ett team som inte får till den viktiga tiden kommer så småningom gå miste om både utveckling och måluppfyllelse. Man stannar heller inte upp och stämmer av hur gruppen mår och hur samarbetena fungerar. Och om man själv aldrig stannar upp och reflekterar kring hur saker egentligen ligger till så kommer man till slut att hamna i någon form av påtvingad reflektion över livet. Ofta sker det i samband med någonting som liknar en livskris. Eller så har kroppen eller hjärnan sagt ifrån. Det har gått för långt. Därför gäller det att ligga steget före.

Ett team som inte får till den viktiga reflektionen kommer så småningom gå miste om både utveckling och måluppfyllelse.

Så skapar du strukturer för egen reflektion

Den stunden du ger dig själv att reflektera ger dig också en stund av återhämtning. Den ger dig utrymme att stärka dig själv eftersom du ger dig tid att bearbeta negativa upplevelser och lyfta positiva. Det är viktigt att den dagliga reflektionen är möjlig att genomföra, även i praktiken. Därför ska den vara kort och gärna knuten till en återkommande rutin som redan finns. Den lite längre reflektionen som du kanske gör en gång i veckan eller så, kan du med fördel göra i samband med en positiv stund och den bör planeras in – gärna samma tid varje vecka!

 

Så här skulle en veckoreflektion kunna se ut

Tänk ”tack, hejdå och hallå”. Nedan frågor går att applicera i olika ämnen, exempelvis på jobbet, hemma eller livet i stort.

 • Vad är jag mest tacksam över just nu?
 • Vad bör jag släppa taget om?
 • Vad ser jag mest fram emot just nu?

 

Så här skulle en reflektion vid arbetsdagens slut kunna se ut

Du kan också skapa en rutin med positiv reflektion på jobbet i samband med att du avslutar arbetsdagen. Nedan reflektion som är hämtad från @återhämtningsforskaren.

 • En arbetsinsats jag är särskilt stolt över
 • En återkoppling som var stärkande för mig
 • Ett samarbete som gjorde mig glad
 • Ett samtal som var betydelsefullt för mig

Så skapar ni struktur för reflektion i teamet

På teamnivå kan ni använda er av frågor i era befintliga möten/kanaler (exempelvis incheckningar eller vecko-/månadsmöten). Det ger er utrymme att lära känna varandra och bli mer delaktiga i vad alla gör på dagarna, samtidigt som ni får möjlighet att få insikt i de eventuella utmaningar ni står inför både som grupp och individer. Det ger också en positiv start på veckan och lägger en bra grund för den psykologiska tryggheten i gruppen. Det behöver inte ta lång tid alls att göra en sådan reflektion – oavsett om den är digital eller fysisk.

 

Så här skulle en kort digital incheckning kunna se ut

 • Det här ser jag mest fram emot den här veckan
 • Huvudfokus arbetsuppgifter
 • Huvudfokus arbetsrelationer
 • Huvudfokus återhämtning
 • Det här behöver jag hjälp med

After Action Review som en del av reflektionen

Att göra en strukturerad uppföljning kring mål och måluppfyllelse är också ett sätt att reflektera. Oavsett om du gör den för dig själv och dina personliga mål i livet eller i arbetet, eller om ni gör den i grupp så har den en enorm positiv inverkan på prestationerna. After Action Review (AAR) består av fyra enkla frågor.

 1. Vilken var intentionen/målet?

 2. Hur har det gått? Nådde jag/vi målet?

 3. Vad fungerade bra? Varför?

 4. Vad fungerade mindre bra? Hur ändrar jag/vi på det?

Det man får genom AAR är ett recept på framgångsfaktorer. Först och främst måste man ha satt tydliga mål för att kunna svara på fråga 1 & 2. Kan man inte det så kan det vara det enkla svaret på varför man inte lyckas med et man tar sig för. Nästkommande steg handlar om ifall man gör rätt saker och om man gör dem på rätt sätt. Oavsett om man nått sitt mål eller inte så måste man förstå vad det är som man gör bra och lyfta dem, för att sen kunna fortsätta göra dem på det sättet man gör. Och oavsett om man nått sina mål eller inte så måste man förstå vad man gjort mindre bra och hur man kan göra framåt för att få det att fungera.

Framgångsreceptet: sätt tydliga mål, fortsätt att göra det som verkar fungera och gör annorlunda med det som inte fungerar. Inte så svårt, eller hur?

Övning ger färdighet, även för strukturerad reflektion!

Det som är så fantastiskt med oss människor, eller med vår hjärna, är att det vi tränar på blir vi bra på! Tränar man på att tänka konstruktiva och positiva tankar så blir vi till slut bra på det och även om det kräver både planering, struktur och kanske en del ansträngning i början så blir det med tiden enkelt. Tänk också på att om man ständigt tränar på att tänka negativa och icke-konstruktiva tankar så blir man väldigt bra på det också. Här har vi faktiskt ett val. Vad väljer du?

Dela gärna artikeln!

Relaterade erbjudanden

PDF

Lilla återhämtingsguiden

Logga för länk Läs mer

Program och utbildningar

Lär dig prestera hållbart med välmående i fokus

Logga för länk Läs mer

Föreläsningar och workshops

Skapa en engagerad, välmående och högpresterande organisation

Logga för länk Läs mer

Relaterat innehåll

Jag godkänner att min e-postadress sparas enligt HejEngagemangs villkor