HejEngagemang logo

Vad består ledarskap av?

Ledarskap är mer än att fördela arbetsuppgifter och att följa upp resultat. Det handlar också om att inspirera, engagera och ta hand om medarbetarnas välmående. Som ledare har du alltså två primära uppdrag och fokus – att leda verksamhet och att leda personal.

I hjärtat av varje framgångsrik organisation ligger två kritiska komponenter: verksamhetsledning och personalledning. Dessa två funktioner är avgörande för att driva en organisations framgång, men de skiljer sig åt i både fokus och metod. Genom att förstå dessa skillnader kan företag bättre navigera i komplexiteten i modern affärsstyrning.

Vad är verksamhetsledning?

Verksamhetsledning handlar om att leda, styra och utveckla en organisationens verksamhet, strukturer och processer. Det handlar om att utveckla strategier och mål för att nå de resultat ni som organisation vill uppnå. Att organisationsstruktur, roller och processer är tydliga och anpassade till verksamhetens syfte, mål och fungerar effektivt. Syftet med att fokusera på verksamhetsledningen är att se till att alla delar av organisationen arbetar mot samma mål och att resurserna används på bästa möjliga sätt.

Vad är personalledning?

Här är fokus på människorna i organisationen. På det vi ibland kallar de ”mjuka frågorna”, men de mjuka frågorna är stenhårda och ger tydlig effekt på sista raden. Det handlar om att säkerställa att våra psykologiska behov är tillfredsställda och att se till att den kultur och arbetsmiljö vi har i organisationen gör att vi tycker det är härligt att komma till arbetsplatsen (både den fysiska och digitala). Vi behöver också se till att vi har rätt personer i organisationen för att lyckas med det vi vill genom ett bra employer branding rekryterings- och onboardingarbete. Syftet med personalledningen är att skapa förutsättningar för medarbetarna att vara engagerade och skapa hållbara resultat.

Kultur äter struktur till frukost och struktur äter kultur till lunch!

Förmågan att kunna hantera både och

Du som ledare behöver ha en förmåga att arbeta med både verksamhetsledning och personalledning. Båda perspektiven behövs och är beroende av varandra för att vara framgångsrika.

 

Vem är du och vad är din styrka? Troligen har du en preferens åt det ena eller det andra hållet. Om du ställs inför en utmaning är det kanske så att du börjar att leta lösningar i verksamhetsledningen och mål, struktur, processer etc eller så börjar du leta i kultur, personer, samarbeten. Båda behövs, men generellt har vi en för stor tilltro till att strukturer och organisationsrutor är lösningen på det mesta.

 

Full Range Leadership Model

En väl beforskad ledarmodell är Full Range Leadership Model som belyser olika ledarstilar och dess styrkor. De olika ledarstilarna är lämpliga och ger bra resultat i olika situationer. Kopplat till verksamhets- och personalledning kan man förenklat säga att det transaktionella ledarskapet är mer kopplat till verksamhetsledning och det transformativa mer på personalledning.

 

Transaktionellt ledarskap

Denna stil fokuserar på tydliga överenskommelser mellan ledare och medarbetare. Ledaren sätter mål, belönar prestationer och tar itu med problem. Det kräver rättvisa och transparens för att vara effektivt.

 

Transformativt ledarskap

Den mest effektiva stilen enligt FRLM. Transformativa ledare utvecklar sin omgivning och skapar förutsättningar för medarbetarnas inre motivation. De agerar som förebilder, förtydligar organisationens syfte och mål, och stimulerar kreativitet och delaktighet.

 

En framgångsrik ledare balanserar både verksamhetsledning och personalledning för att uppnå hållbara resultat. Genom att förstå och vara uppmärksam på skillnaderna och sambanden mellan dessa kan du som ledare skapa en organisation som hanterar både nuvarande och framtida utmaningar.

Dela gärna artikeln!

Relaterade erbjudanden

Föreläsningar och workshops

Skapa er ledstjärna för ett engagerande ledarskap

Logga för länk Läs mer

Program och utbildningar

Ledarskapsprogram – med engagemang som drivkraft

Logga för länk Läs mer

Föreläsningar och workshops

Kraften i ett starkt medarbetarengagemang

Logga för länk Läs mer

Relaterat innehåll

Jag godkänner att min e-postadress sparas enligt HejEngagemangs villkor